Açığa alınanlar için ya memuriyetten çıkarma ya da devam kararı verilecek

Açığa alınan kamu çalışanları için KHK’nın 4. Maddesinin memurlarla ilgili (f) fıkrası şu şekilde:

Memurlar 30.07.2016, 01:01 30.07.2016, 01:04
Açığa alınanlar için ya memuriyetten çıkarma ya da devam kararı verilecek

İlgili KHK’nın 4. Maddesinin memurlarla ilgili (f) fıkrası şu şekilde:

(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

“14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,”

Bu çerçevede yapılan çok çeşitli değerlendirmelerle açığa alınan memurlarla ilgili yukarıdaki maddeye göre ifade dahi alınmadan komisyon marifetiyle işlem yapılacağı sonucu çıkıyor. Ancak valiliklerin yine de tek tek ifade alma hazırlığında olduğu da duyuluyor.


Neticede yapılan değerlendirmede iki sonuç çıkacak: memur ya meslekten ihraç olacak ya da görevinde kalacak. Diğer cezaların uygulanması OHAL KHK’sına göre olası değil.

Görevinde kalacak olan memurlar için sorun olmayacak ve eksik maaşları da hesaplarına yatırılacak. Peki, ihraç edilecek olan memurlar için süreç nasıl işleyecek? 

Bazı yayın organlarında ihraç edilecek memurlar için mahkeme kapılarının da kapalı olduğu yazıldı. Oysa KHK’da ifade şu şekilde geçiyor: “MADDE 10 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.” Bildiğiniz gibi idari davalarda Yürütmeyi durdurmalı dava açmak da mümkündür. OHAL KHK’sı sadece bunu engelliyor. Memurların esastan dava açmaları önünde engel yok. İdari dava bakımından iç hukuk yollarını tüketen memurların Anayasa Mahkemesine bireysel dava açma hakları da bulunuyor. Ayrıca her ne kadar şu an için askıda da olsa memurlar ileride AİHM’e dava açabileceklerdir.

Kaynak: www.memurlar.net

Yorumlar (1)
ebrar 4 yıl önce
ohal khk larında anayasa mahkemesi denetimi mümkün değildir yanlıs bilgiye sebep olmayın
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@