667 Sayılı kanunda Memurlar DAHİL kamu personeline yönelik tedbirler

667 sayılı KHK'da, kamu personeline yönelik olarak yer alan tedbirleri yayımlıyoruz.

Memurlar 23.07.2016, 18:02 23.07.2016, 18:08
667 Sayılı kanunda Memurlar DAHİL kamu personeline yönelik tedbirler
Memurlar.Net'in buradaki haberinde Olağanüstü hal süresince alınacak tedbirleri düzenleyen 667 sayılı KHK 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

667 sayılı KHK'da, kamu personeline yönelik olarak yer alan tedbirleri yayımlıyoruz.

Alınan tedbirler hangi kamu personelini kapsıyor:

KHK'nın 4. maddesine göre kapsam şu şekildedir:

Askeri personel (926, 2803, 2692 sayılı Kanuna tabi olanlar), 
- Milli Savunma Bakanlığı personeli, 
- Akademik personel
- Mahalli idareler personeli, 
- 657 sayılı Kanuna tabi personel, 
- Sözleşmeli personel ve
- İşçiler

Bu personel, oluşturulacak komisyonların alacağı kararlara göre ilgisine göre ilgili Bakan veya YÖK onayı ile görevden çıkarılacaktır.

Yeniden dönemeyecekler, konuttan çıkarılacaklar

Çıkarılanlar bir daha kamu görevine alınmayacak. Bunların silah ruhsatları iptal edilecek, konuttan çıkarılacak.

Açığa alınan personel:

Açığa alınan tüm kamu personeli pasaport birimlerine bildirilecek. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecektir. Burada memur olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle bu tedbir şuan için açığa alınan tüm kamu personelini kapsamaktadır.

Hakim ve savcılar:

AYM, HYSK, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay üyeleri hakkında ilgili kurullarca meslekten çıkarma kararı alınacak. Hakim ve savcılar hakkındaki meslekten çıkarma kararlarını HSYK alacak. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilecek.

Memurların durumu:

KHK'nın 4. maddesi şu şekildedir:
"f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,"

Başbakanlık yetkilerinin memurlar.net'e verdiği bilgiye göre buradaki hariç ifadesi sadece 667 sayılı KHK'nın 3. maddesinde yer alan hakim ve savcıları kapsamaktadır. Başbakanlık yetkileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm personelin kapsamda olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, 657'e tabi memurlar, 4/B sözleşmeliler, 399'a tabi sözleşmeliler kapsamdadır. Özetle hakim ve savcılar için sürecin nasıl ilerleyeceği 3. maddede belirtilmiştir. Hakim ve savcılar dışında kalan tüm kamu personeli 667 sayılı KHK'nın 4. maddesi kapsamı içindedir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@