Trafik Eğitim Planı Yayınlandı

MEB Trafik Eğitim Planının Yayınladı. İndirmek için tıklayın.

Öğretmenler 19.05.2018, 12:47
Trafik Eğitim Planı Yayınlandı

Unutmayınız! Trafikte tek yanlış bütün doğruları götürür. Trafik adabı toplum adabıdır.

Trafik Genel Eğitim Planı ile ilgili kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının gö- rüşleri alınarak taslak plan hazırlanmıştır. Taslak planla ilgili olarak Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı 25-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Orhan Erdem, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve konunun uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, açılış konuşmalarından sonra Trafik Genel Eğitim Planı’nın amacını anlatan sunumla devam etmiştir. Daha sonra katılımcılar tarafından dört salonda taslak Planın değerlendirilmesine geçilmiştir. Taslak planda yer alan konular ve getirilen teklifler uygulama alanları da dikkate alınarak katılımcılar tarafından tartışılmış, Plandan çıkarılması veya Plana eklenmesi gereken önerilerle zenginleştirilerek plana son şekli verilmiştir. Trafik Genel Eğitim Planı’nın kitap haline getirilerek dağıtılması, ilgili kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşu tarafından görev alanlarına ilişkin konularda gerekli çalışmaların yapılması ve yapılan çalışmaların Planın sekretaryasını üstlenen Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne altı ayda bir rapor edilmesi gerekmektedir. Amacımız, ilgili kanunlarla Bakanlığımıza verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek, trafik bilincine sahip ve trafik kültürünü içselleştirmiş bir toplum yetiştirmektir.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ...........................................................................................................................4
ÖNSÖZ........................................................................................................................8
BÖLÜM I
1. MEVZUAT ............................................................................................................9
2. KARA YOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ...................18
2.1. Trafik Yönetimi.............................................................................................18
2.2. Daha Güvenli Yollar.....................................................................................19
2.3. Daha Güvenli Yol Kullanıcıları .....................................................................19
2.4. Dezavantajlı Grupların Trafik Güvenliği .......................................................20
3. TRAFİK GENEL EĞİTİM PLANI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR..................20
BÖLÜM II
ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA TRAFİK EĞİTİMİ
1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA TRAFİK EĞİTİMİ..............................21
1.1. Mevcut Durum .............................................................................................22
1.2. Çalışma ve Etkinlikler ..................................................................................23
1.3. Görüş ve Öneriler ........................................................................................24
1.4. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................25
2. TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA TRAFİK EĞİTİMİ ..........................................26
2.1. Mevcut Durum .............................................................................................26
2.2. Yapılan Çalışma ve Etkinlikler .....................................................................26
2.2.1. Trafikte Sorumluluk Hareketi Projesi...................................................26
2.2.1.1. Can Dostları Hareketi Projesi........................................................... 28
2.2.1.2. İyi Dersler Şoför Amca Projesi ......................................................28
2.2.2. Trafik Dedektifleri Projesi (Çocuklar İçin Trafik Eğitimi) ......................29
2.2.3. Sokakta İlk Adımlar Yol Güvenliği Eğitim Projesi ................................29
2.2.4. Çocukların Trafikte Güvenliği Projesi ..................................................30
2.2.5. Okul Servis Araç Şoförlerinin Eğitimi ..................................................30
2.3. Görüş ve Öneriler ........................................................................................31
2.4. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................32
3. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA TRAFİK EĞİTİMİ .........................................33
3.1. Mevcut Durum .............................................................................................33
3.2. Çalışma ve Etkinlikler .................................................................................33
3.3. Görüş ve Öneriler ........................................................................................34
3.4. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................35
4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TRAFİK EĞİTİMİ ....................................35
4.1. Mevcut Durum .............................................................................................35
4.2. Görüş ve Öneriler ........................................................................................36

4.3. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................37
BÖLÜM III
OKUL DIŞI TRAFİK HİZMETLERİ
1. GENEL TRAFİK HİZMETLERİ .............................................................................38
1.1. Mevcut Durum .............................................................................................38
1.1.1. Millî Eğitim Bakanlığı...........................................................................38
1.1.2. İçişleri Bakanlığı..................................................................................39
1.1.3. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı .................................39
1.1.4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu .........................................................39
1.1.5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı .................................39
1.1.6. İlgili Diğer Kurumlar ............................................................................40
1.2. Çalışmalar ve Etkinlikler ..............................................................................40
1.2.1. İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ...................................................40
1.2.2. Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları........41
1.2.3. Kara Yolu Trafik Güvenliği Sempozyumu............................................43
1.3. Görüş ve Öneriler ........................................................................................47
1.4. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................49
2. YOLCU VE YAYA EĞİTİMİ ...................................................................................49
2.1. Mevcut Durum ............................................................................................49
2.2. Çalışmalar ve Etkinlikler ..............................................................................50
2.2.1. Sorumlu Vatandaş Hareketi ................................................................51
2.3. Görüş ve Öneriler ........................................................................................51
2.4. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................51
BÖLÜM IV
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
1. ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI...................................................52
1.1. Mevcut Durum .............................................................................................52
1.2. Görüş ve Öneriler ........................................................................................58
1.3. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................59
2. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ .......................................................................................60
2.1. Mevcut Durum ............................................................................................60
2.2. Görüş ve Öneriler ........................................................................................63
2.3. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................63
BÖLÜM V
DİĞER ÇALIŞMALAR
1. TRAFİK DENETİMİ VE KONTROL MERKEZLERİ ..............................................64
1.1. Mevcut Durum .............................................................................................64
1.2. Görüş ve Öneriler ........................................................................................69
1.3. Çalışmalarla İlgili Görev Dağılımı ................................................................70

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@