Temel Eğitimde Yenilikler Neler? Öğretmenleri, öğrencileri neler bekliyor?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürülüğünün hazırladığı okula uyum haftası kılavuzunda temel eğitimde yenilikler neler başlığı altında aşağıdaki bilgilere yer verildi.  Temel Eğitimde Yenilikler Neler? Öğretmenleri, öğrencileri neler bekliyor? Yapılan değişiklikler nasıl uygulanacak? 

Öğretmenler 08.09.2017, 22:46 08.09.2017, 23:01
Temel Eğitimde Yenilikler Neler? Öğretmenleri, öğrencileri neler bekliyor?

1. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesini Güncelledik

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi uygulamalarına yönelik yapılan nicel ve nitel araştırma sonuçlarıyla birlikte eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, özel okul temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve velilerden de alınan görüş ve öneriler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi güncellenmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak bu Çizelge, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanmıştır. 

Güncellenen Çizelge’ye göre: 

▶ Seçmeli dersler bölümünde Sosyal Bilimler alanı altında yer alan “Halk Kültürü” dersi ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak okutulacaktır.
▶ Seçmeli dersler bölümünde Sosyal Bilimler alanı altında ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati okutulmak üzere, ilk kez seçmeli “Kent Kültürü” dersine yer verilmiştir.
▶ Seçmeli dersler bölümünde yer alan “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi adı altında okutulan Adığece (Kiril Alfabesine Göre), Adığece (Latin Alfabesine Göre), Abazaca, Kurmancca, Zazaca, Lazca, Gürcücenin yanı sıra 2017-2018 eğitim öğretim yılında Boşnakça ile Arnavutça dersleri de okutulacaktır.

MEB'in hazırladığı yeniliklerle ilgili broşürü indirmek için tıklayın!

2. Güncellenen Öğretim Programlarını Uygulamaya Başlıyoruz

Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde eğitimde niteliği artırma çalışmaları kapsamında 21. yüzyıl becerilerini içeren, millî ve manevi değerleri benimseyen, yaşamla ilişkilendirilebilir sadelikte olacak şekilde zorunlu derslerin öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Güncellenen programlar 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1 ve 5. sınıflarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise tüm sınıflarda uygulanacaktır. Güncellenen bu öğretim programları ile Kurul Kararlarına http://mufredat.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Güncellenen Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi Çocuklara iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değer dolu bir etkinliktir. Bu bağlamda okullardaki değer eğitiminin amaçlarından biri  onların sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Bunun için bireyin çok yönlü gelişmesi önem taşımaktadır. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Öğretim programlarında derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde örtük ve açık bir şekilde yer alan değer ifadeleri, öğrencilere hissettirilerek kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda derslerin öğretim programlarında adalet, bilimsellik, dostluk, sevgi, güven, sabır, saygı, sorumluluk, vatanseverlik gibi değer ifadelerine yer verilmiştir. 

Güncellenen Öğretim Programlarındaki Anahtar Yetkinlikler

Güncellenen bütün öğretim programlarında Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesinde yer alan:

▶ Ana dilde iletişim
▶ Yabancı dillerde iletişim
▶ Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
▶ Dijital yetkinlik
▶ Öğrenmeyi öğrenme
▶ Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler
▶ İnisiyatif alma ve girişimcilik
▶ Kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri esas alınmıştır.

3. Yeni Ders Kitaplarını Hazırladık

Öğretim programları güncellenen:
▶ Türkçe 1. Sınıf
▶ Türkçe 5. Sınıf
▶ Hayat Bilgisi 1. Sınıf
▶ Fen Bilimleri 3. Sınıf
▶ Fen Bilimleri 5. Sınıf

▶ Matematik 1. Sınıf
▶ Matematik 5. Sınıf
▶ Sosyal Bilgiler 4. Sınıf
▶ Sosyal Bilgiler 5. Sınıf
▶ Müzik 1. Sınıf,
▶ Müzik 5. Sınıf,
▶ İngilizce 2. Sınıf
▶ İngilizce 5. Sınıf
▶ Trafik Güvenliği 4. Sınıf
▶ İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Eğitimi 4. Sınıf ders kitapları yeni hazırlandı ve 2017 Eylül ayında öğrencilerimize okutulacaktır. Bu kitaplar http://www.eba.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.

4. Ortaokul 5. Sınıflar Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Yapmaya Başlıyor

Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak üzere eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılması için yabancı dil öğreniminin okullarımızda daha etkin hale getirilmesine ve yabancı dil eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Buna göre:

▶ Yabancı dil eğitiminin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili geniş kapsamlı çalıştaylar yapılmıştır. Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası Çalıştayı ile başlatılan bu çalışmalara öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler, veliler, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınevleri de katılmış olup görüş ve önerilerini paylaşmıştır.
▶ 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ülke genelindeki bütün ortaokullarda değil, ilk aşama olarak bazı ortaokulların 5. sınıflarında yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması başlatılacaktır. Bu okullar il millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiştir.
▶ Söz konusu uygulamanın yapılacağı okullar için Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı hazırlanmıştır.  
▶ 2017 Eylül ayında bu uygulamayı yapacak olan okullarımızdaki öğrenci ve öğretmenlerimiz için ilk defa hazır içerik temin edilecek, basılı ve elektronik ortamdaki materyaller kullanıma sunulacaktır.

5. Dik Temel Yazı Uygulaması Başlıyor 

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okullarımızda Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harf veya birleşik eğik harflerle gerçekleştirilecektir.

Bunun için 5-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakanlığımız https://veri.meb.gov.tr internet adresinden öğretmenlerimizin anket doldurması sağlanmıştır. Anketteki tercihleri doğrultusunda öğretmenler dik temel harfleri veya birleşik eğik harfleri kullanabilecektir. Her iki durum için de ayrı ayrı olmak üzere materyaller hazırlanmıştır. 

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@