Okul sütü, haftada 3 gün verilecek

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü imzalı yazıda, okul sütünün ikinci dönemde haftada 3 gün verileceği belirtildi. İşte o yazı

Öğretmenler 26.01.2018, 14:14
Okul sütü, haftada 3 gün verilecek

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

24/1/2018

Bilindiği üzere, Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı, ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Tebliğ doğrultusunda, ülke genelinde resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren haftada 3 gün (pazartesi, çarşamba, cuma) uygulanacaktır.

Okullara süt teslimatları yüklenici/alt yüklenici firmalar tarafından yapılacak olup; okullar sütlerin öğrencilere dağıtımına ikinci yarıyılın ilk haftası itibarıyla başlayacaktır.

Özel öğretim kurumları, Program'a eşdeğer süt veya süt ürünlerinin tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteğini de esas alarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Program kapsamı dışında tutulacaktır.

Bu bağlamda; Valiliğinizce ilgili okullara duyurunun yapılması ve önceki yıllarda da bildirildiği üzere, aşağıda yer alan tedbirlerin alınması önemli ve gerekli görülmektedir:

1-İl Okul Sütü Komisyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile koordinasyon içinde Programdan yararlanacak her okulun depolarına acilen inceleme başlatarak, gerekli tedbirleri alacak ve sütlerin depolanmasına yönelik ayrılan ortamların uygun olup olmadığına dair tutanak düzenleyecektir. Sütlerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesine, güneş ışığına maruz bırakılmadan saklanmasına dikkat edilecektir. Süt teslimatlarında hava şartları dikkate alınarak gerekli tedbirler alınacaktır. İl Okul Sütü Komisyonu üyeleri, Okul Sütü Programı süresince, ilgili okullara ziyaretlerde bulunacaktır.
2-İl Okul Sütü Komisyonu tarafından yüklenici/yükleniciler ve alt yüklenicilerin okullara süt teslimi sırasında çalıştırdıkları kişilerin güvenlik soruşturmaları incelenerek; bu kişilerin isimleri dağıtım yapacakları okullara önceden bildirilecek ve yaka kartı taşıyarak çalışmaları sağlanarak, gerekli denetimler yapılacaktır.
4-Yüklenici/ yükleniciler ve alt yükleniciler dağıtım yapacakları sütleri okullara götürmeden önce okul yöneticileri ile irtibata geçerek randevu alacak ve sütler sadece Okul Sütü Komisyonu tarafından belirlenen yetkililerce teslim alınacaktır. Zamanında teslim edilmeyen sütlerle ilgili karar, okul idaresinde olduğundan; gerekli gördüğü takdirde, tutanakla teslim alabilecektir.

5-Okul sütü, okul idaresince uygun görülen depolara, yükleniciler tarafından ürüne zarar vermeyecek şekilde taşınarak istiflenecektir. Okul personeli ve öğrencilere taşıma işlemi yaptırılmayacaktır.
6-Okul yetkilisi, sütlerin tesliminden hemen sonra Okul Sütü Modülüne teslimat girişini yaparak, Okul Sütü Teslim Alma Tutanağını (Ek- 6) sistemden yazdırıp; karşılıklı mutabakat sağlayarak, firma yetkilisi ile birlikte imzalayacaktır.
7-Okul yetkililerince; ambalajları delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış sütler teslim alınmayacaktır. Teslim alınan sütlerde depolama şartlarından kaynaklanan ve analiz gerektiren durumlarda, sütler bir 
tutanakla tespit edilip İl Okul Sütü Komisyonuna bildirilecek; İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.
8-İl ve İlçe Okul Sütü Komisyonları, Okul Sütü Modülü' nden işleyişle ilgili takipleri yaparak, gerekli tedbirlerin( öğrenci sayıları, stok, teslimat ve tüketim girişleri vb.) önceden alınmasını sağlayacaktır.
9-Süt dağıtımından önce velilerin "Süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı varlığı tespitine yönelik Veli İzin Formu" doldurmaları talep edilmiş ve bu formlar okul müdürlükleri aracılığı ile Okul Sütü Modülüne işlenmiştir. Henüz sisteme girilmemiş formlar tespit edilerek sisteme girmeleri sağlanacaktır. Sütle ilgili rahatsızlığı bilinen ve velileri tarafından süt içilmesine izin verilmeyen öğrenciler, kapsam dışında tutulacaktır.
10-Veli izni olan her öğrenci, aynı gün ve okulun belirlediği süre içinde sadece kendisine verilmiş olan 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü içecek, yarım kalan sütler bir sonraki teneffüse bırakılmadan atık olarak değerlendirilecektir. Ambalajların fiziksel kontrolü yapılacak; delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Sütü Kabul Komisyonu'na tutanakla teslim edilecektir.

11-Süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik olarak; okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlayacak ve ailesini bilgilendirecektir. Şikayet Formu rahatsızlanan öğrenciler için doldurularak, Okul Sütü Modülü ilgili bölüme girişi yapılacaktır. Okul yönetimi, İl Okul Sütü Komisyonu'na durumu bilgilendirecek ve analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilecektir.
12-İl Okul Sütü Komisyonu, Okul Sütü Programı uygulanacak olan okullarda kutu atıklarına ilişkin tedbirleri önceden alacaktır.( Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb.)
13-İlinizde süt dağıtımı yapılan okulların müdürlüklerine İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelinin iletişim bilgilerinin verilmesi, ayrıca ilgili personel tarafından okullarda konuya ilişkin eğitim verilmesi sağlanacaktır.
14-Okul Sütü Komisyonu tarafından çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütlerin, mahallinde değerlendirilmesi hususu önceden belirlenecek ve İl Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır. 
15- Her okulun, gün içinde süt içim zamanı önceden belirlenecek ve Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır.
16-İnternet bağlantısı olmayan köy ilkokullarına İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli kolaylık ve teknik destek sağlanacaktır.
17-Okul Sütü Kabul Komisyonu, her sınıfa dağıtılan sütlerin hangi partiden olduğunu tutanakla kayıt altına alıp, numune almaya dikkat edecektir.
18-Haksız ödemelere sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulup, haklarında adli veya idari işlem başlatılacağından; Okul Sütü Modülüne veri girişleri titizlikle ve anında yapılacak ve bu konuda hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yasin VURAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@