MEB Seferberlik Genelgesini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 15923718-10.06.01-E.2350838 sayılı Okuryazarlık Seferberliği konulu 5 Şubat 2018 tarihli 2018/4 Genelge yayınlandı.

Öğretmenler 06.02.2018, 23:08
MEB Seferberlik Genelgesini yayınladı

Türkiye Eğitim -

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı: 15923718-10.06.01-E.2350838

Konu: Okuryazarlık Seferberliği

05.02.2018

GENELGE

2018/4

Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir.

Bu güne kadar yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülmüştür. 2008 yılına girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4.863.414 kişi (%9,24) iken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN'ın başlatmış ve gerçekleştirmiş oldukları ''Ana-Kız Okuldayız'' kampanyası sonunda 2012 yılında bu sayı 2.784.257 kişiye (%4,93) düşürülmüştür.

2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonu 14 yaş ve üzerindedir. Bu nüfustan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış olanların 2.462.613'ü (%4,09) halen okuma yazma bilmemektedir.

Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılması planlanmıştır.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların 1. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diler görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdanİ 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

1. Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu kapsamda;

A) 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmalarının yapılması

B) Kurs programlarının en geç 05.03.2018 tarihine kadar başlatılması

C) Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımının yapılması

Ç) Görevlendirilecek sınıf öğretmenlerinin Genel Müdürlüğümüzün 08.12.2014 tarihli ve 61922975 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre belirlenmesi

D) Kursların 05.03.2018 tarihinde başlayıp en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlaması yapılacaktır.

2. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a göre ödenecektir.

3. I. Kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle ''Okur Yazarlık Belgesi'' verilecektir.

4. Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için hazırlanacak rasyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve her türlü ilanlarda başvuru birimi olarak halk eğitimi merkezleri ve okullar gösterilecektir.

5. Kurslar, halk eğitimi merkezi müdürlükleri organizasyonunda yürütülecek ve okuryazarlık belgeleri e-yaygın sistemi üzerinden verilecektir.

6. Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan ''Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (I. ve II. Kademe)'' ve öğretim materyalleri kullanılacaktır.

7. Ders materyalleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Öğretim materyallerinin dağıtımı ve etkin kullanımı için il ve ilçelerde gerekli tedbirler alınacaktır.

8. Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacaktır.

9. Seferberlik kapsamında açılacak kursların işleyişi ile ilgili usul ve esaslar ''2841 sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı olarak mevcut mevzuata göre yürütülecektir.

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslar vali, kaymakam, il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ilişkin raporlar hazırlanarak kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmet YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@