2018 yönetici ek dersleri nasıl dağıtılacak?

2018 yılı için müdürlere haftada +4 saat, müdür yardımcılarına da haftada 1 saat fazla ek ders yazılacak. Peki bunun günlere dağılımı ne şekilde olacak? İşte cevabı

Öğretmenler 23.01.2018, 13:48
2018 yönetici ek dersleri nasıl dağıtılacak?

KamuGundemi.com - KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME - İKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME’NİN

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

Maddeleri 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ayrıca,  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR’ın

Dağıtım

MADDE 23- (Değişik: 23/01/2009 tarihli ve 2008/14575  sayılı B.K.K.)

(1)     Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir

Örnek 2017 yılında  haftada 20 saaat ücret ödenen bir ilkokul müdürünün dağılımı 4 4 4 4 4  şeklinde idi, 2018 yılında 6 4 4 4 6 şeklinde, 2017 yılında  haftada 18 saaat ücret ödenen bir müdür yardımcısının dağılımı 5 3 3 3 4 iken 2018 yılında 5 3 3 3 5 şeklinde olmalıdır.

Yorumlar (2)
Misafir 2 yıl önce
Yönetmeliğe göre yanlış dağılım.
Öğretmen 1 yıl önce
Yönetmeliğin maddesini eklemiş niye yanlış olsun?
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@