Devlet Tiyatroları'ndan Grev Açıklaması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatrolarında grev yapılacağına ilişkin haberleri anımsatarak, “Grev kararı ile ilgili Genel Müdürlüğümüze tebliğ yapılmadan önce basına demeç verilmesinin, çalışanların hakkını korumaktan ziyade kurumu yıpratmaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberler 27.11.2015, 17:44
Devlet Tiyatroları'ndan Grev Açıklaması

ANKARA (ANKA) – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatrolarında grev yapılacağına ilişkin haberleri anımsatarak, “Grev kararı ile ilgili Genel Müdürlüğümüze tebliğ yapılmadan önce basına demeç verilmesinin, çalışanların hakkını korumaktan ziyade kurumu yıpratmaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Devlet Tiyatrolarında grev yapılacağına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu olduğundan, süreçle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, Bakanlığımızın toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yanaşmadığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının vermiş olduğu yetkiyi tanımadığı yönündeki iddialar asılsızdır. Haberde bahsedilen personel, 2010 yılından itibaren, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5/c maddesinde belirtilen pozisyonlar karşılık gösterilmek suretiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 inci maddesi ve Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, azami 300 gün yevmiye ödenmek suretiyle 11 aylık süreli sözleşme yapılarak istihdam edilmektedir. Maliye Bakanlığınca vize edilen III sayılı cetvelde de bu unvanlar açıkça belirtilmektedir. Sendika üyesi personel ile aynı statüde çalışan personelin açtığı davada mahkemece taraflar arasında imzalanan sözleşmenin idari nitelikte sözleşme olduğu ve ilişkinin statü hukukuna dayandığı belirtilerek, iş mahkemesinin görevsizliğine karar verilmiş bu karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Anılan mahkeme kararı ve ilgili personelin istihdam şekli sebebiyle, işçi sendikasına üye olup olamayacakları konusunda, Çalışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş, yetki belgesinin iptali istemiyle de Ankara İş Mahkemesine dava açılmıştır. Sendika yetkilileri yapılan görüşmelerde ve ilgili tutanaklarda, personelin işçi sendikasına üye olup olamayacakları konusunun kesinlik kazandıktan sonra toplu iş görüşmelerine devam edileceği bildirilmiş, bu durum arabulucu safhasında da açıkça belirtilmiş, ancak buna rağmen sendika uzlaşmaz bir tavır sergilemiştir. Grev kararı ile ilgili Genel Müdürlüğümüze tebliğ yapılmadan önce basına demeç verilmesinin, çalışanların hakkını korumaktan ziyade kurumu yıpratmaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Yeterli araştırmaya dayanmaksızın yapılan gerçekdışı haberler de, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmekle görevli basın organlarının ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.” (ANKA)
(AYÇ/ÖZK)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@