Her şube müdürünün ek göstergesi aynı değil

Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, aylık/kadro dereceleri aynı olsa bile ek göstergeleri arasında farklılık olabiliyor.

Kamudan 14.12.2018, 11:42
Her şube müdürünün ek göstergesi aynı değil

Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, aylık/kadro dereceleri aynı olsa bile ek göstergeleri arasında farklılık olabiliyor.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında aynı dereceli Şube Müdürü/Müdür kadrolarında görev yapanların ek göstergeleri arasında farklılık olabilmesi, aynı dereceli kadroda ve aynı hizmet yılındaki Şube Müdürü/Müdür unvanlı personelin aylık maaşlarının da farklı olması sonucunu doğurmaktadır.

Müdür/Şube Müdürü ek göstergesi

Meslekleriyle ilgili hizmet sınıflarında çeşitli kadrolarda veya merkez kariyer uzman olarak görev yaparken, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda GİH Sınıfı kapsamındaki ilk dört dereceli Şube Müdürü/Müdür kadrolarına atananlar hakkında, atandıkları kadro derecesi için belirlenen ek göstergeden düşük olmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları itibariyle eğitim durumları ve kariyerleriyle ilgili kadrolarda alabilecekleri ek göstergeler uygulanmaktadır.

Bu durum, 1 inci derece Şube Müdürü/Müdür kadrosunda 2200 ek göstergeden yararlanması gereken personelden bazıları hakkında 2200 ek gösterge yerine 3000 veya 3600 ek gösterge uygulanmasını mümkün kılabilmektedir.

Şube müdürü/Müdür ek göstergesinin 1.derece için 2200’den 3000’e yükseltilmesi durumunda, Şube Müdürleri ve Müdürler arasında kariyerlerinden ve eğitim durumlarına kaynaklı ek gösterge farklılıkları da ortadan kalkmış olacak.

Eğitim ve kariyerlerine göre Şube Müdürü/Müdür ek göstergesi

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında 1 inci derece Şube Müdürü kadrosunda görev yapanlar hakkında, eğitim durumları ve kariyerleri itibariyle uygulanan ek göstergelerin ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğitim ve Kariyerlerine Göre Şube Müdürleri / Müdürler

Ek Göstergeleri

-Merkez kariyer uzman (mali hizmetler uzmanı hariç)

-Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı,

-Uzman Tabip, Veteriner Hekim, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzüğe göre uzmanlık belgesi alanlar ile aynı dallarda doktora yapmış olanlar

3600

 -Yukarıda sayılmayan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

-Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager(TH), İstatistikçi, Jeomorfolog, Teknik Öğretmen, Ekonomist, Yöneylemci, Ekonometrici

-Avukat

-Öğretmen

-Din Hizmetleri Sınıfı personelinden en az dört yıl süreli dini yükseköğrenim mezunu olanlar

-Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden yükseköğrenim mezunu olanlar (1.sınıf emniyet müdürleri hariç)

3000

-Diğerleri (ek göstergesi 2200 olan)

2200

Memurunyeri

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@