Erdoğan İmzaladı! Maaşlar Yeniden Belirlendi!

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

Kamudan 11.04.2020, 15:01
Erdoğan İmzaladı! Maaşlar Yeniden Belirlendi!

Bazı kamu  kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri  ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri  belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar ile 399 sayılı Kamu  İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerini Yürürlükten Kaldıran Kararname'nin Geçici  9. ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlar olan KİT'lerde görevli kapsam dışı  personeli, İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada  görevli sözleşmeli personeli, PTT A.Ş yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve  bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye  kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde  50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların  yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Kararda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin belirtilen  maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu kararname dışında kalan KİT ve bağlı  ortaklıklarında çalışan ve haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil olmak  üzere kapsam dışı personelin ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 5,69  oranında artırıldığı belirtildi.

  Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli  personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet  ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet  eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması  hiçbir şekilde 2 bin 487 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 15   bin 227 liradan, diğer personel için 12 bin 862 liradan yüksek, İller Bankası  A.Ş'de genel müdürler için 13 bin 557 liradan, genel müdür yardımcıları için 12  bin 513 liradan, diğer personel için 10 bin 436 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de genel müdürler  için 13 bin 335 liradan, diğer personel için 10 bin 615 liradan yüksek ve diğer  kuruluşlarda ise genel müdürler için 10 bin 667 liradan diğer personel için 7 bin  888 liradan yüksek olmayacak.

 Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu  üyelerine net 3 bin 335 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını,  denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin  dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık  ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim  kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını  aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin  üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu  üyelerine 3 bin 335 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye  kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü  verilecek.  Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden,  birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@