105 maddelik Cumhurbaşkanlığı Kararname değişikliğinin, 14 başlıkta özeti

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 14 Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştır.

Kamudan 10.01.2019, 09:52
105 maddelik Cumhurbaşkanlığı Kararname değişikliğinin, 14 başlıkta özeti

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 14 Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştır. Tıklayınız.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Adalet Bakanlığında teşkilat yapısı düzenlendi. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü; Hukuk İşleri, Hukuk Hizmetleri ve Mevzuat olmak üzere 3 Genel Müdürlüğe bölündü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında;Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ismi Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın ismi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi. Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına merkez ve taşraya ilave olarak yurt dışında teşkilat kurma imkanı tanındı. Yine aynı Bakanlıkta, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirlikleri Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür.

Dışişleri Bakanlığında; Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. Personel Dairesi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına merkez teşkilatına ilave olarak yurt dışında teşkilat oluşturma imkanı verildi. Ayrıca Bakanlıktaki Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adında yeni bir daire başkanlığı oluşturulmuştur. Ek olarak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri yeniden düzenlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nın görevlerini düzenleyen maddede, Başkanlığın "Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:" ibaresi eklenmiştir.
Bakanlık teşkilatında daha önce ayrı olan birimler birleştirilmişti. Yeni düzenleme ile illerde yurt, gençlik, spor hizmetleri olmak üzere 3 ayrı birim kurulabilecek. Bunların özlük hakları defterdar yardımcısına denk olacaktır.
Bakanlıktaki denetçilere dair madde müfettiş olarak değiştirilmiştir. "Başdenetçi" unvanlı kadrolar "Başmüfettiş" şeklinde, "Denetçi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Milli Savunma Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Sağlık Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nın ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca denetçi unvanı müfettişe dönüştürülmüştür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Beykoz/İstanbul'daki Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Ayrıca, Personel Daire Bakanlığı ve Hukuk Müşavirliği Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür. Bakanlıktaki tüm ana hizmet birimlerinin görevleri yeni baştan ele alınmıştır.
Bakanlıktaki; "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" ile "Ürün Denetmeni" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmeni" şeklinde, "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" ile "Ürün Denetmen Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmen Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Ayrıca, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı adı altında yeni bir Genel Müdürlük kurulmuştur.

ORTAK HÜKÜMLER

Bakanlıklar Geçici yurtdışı teşkilatı kurabilecek. (Madde 103)

Cumhurbaşkanı onay ile atama yapılacak unvanlar listesine Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanı unvanı eklenmiştir.

Mülga Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör başlayıp uzman kadrosuna atananlar, talep etmeleri halinde Bakanlıktaki müfettiş kadrolarına atanabilecektir.

Memurlar.Net - Özel/>

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@