Memurun izin kullanımına amirinin etkisi

Devlet memurlarına tanınan izin haklarının kullanımı konusunda amirlerin bazı izinlere müdahale hakkı bulunurken bazılarına ise karışamamaktadırlar.

Memurlar 08.11.2016, 23:41
Memurun izin kullanımına amirinin etkisi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurlara tanınan izin haklarından, “verilebilir” şeklinde ifade edilenlerin kullanımı konusunda amirlerin takdir hakkı bulunurken, “verilir” şeklinde ifade edilenlerin kullanımı konusunda ise amirlere takdir hakkı tanınmamıştır.

Memurun izin haklarının kullanımına amir müdahalesinin olup olmayacağı hususu, bazı izin hakları yönüyle aşağıda belirtilmiştir.

Yıllık izine müdahale

Devlet memurlarına tanınan izin hakkının kullanımında amirlere takdir hakkı da tanınmıştır.

Yıllık izin konusunda amirlere tanınan takdir hakkı, bu iznin memurlar tarafından kullanılamaması sonucunu doğurmayacak şekilde, sadece kullanım zamanına ilişkindir.

Amirin, bu konuda kendisine tanınan takdir hakkını, hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesinin sağlanması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla kullanması gerekir.

Takdir yetkisinin, amir tarafından keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine kullanılması veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması şeklinde kullanılması hallerinde, amir hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olabilir.

Mazeret iznine müdahale

657 sayılı Kanun; hamilelik, doğum, evlilik ve ölüm mazeretlerine bağlı olarak, azami sürelerini belirtmek suretiyle, memurların mazeret izni kullanmalarına imkan tanımıştır. Kanunda sayılan mazeretlere istinaden talep edilecek izinlerin amir tarafından verilmesi zorunludur.

Öte yandan, Kanunda sayılan haller dışındaki bir mazerete istinaden, mazeret izni istenmesi durumunda (10 güne kadar ve zaruret halinde yıllık izinden düşülecek şekilde yeniden 10 güne kadar), bu iznin verilip verilmemesi ya da kısmen verilmesi amirin takdirindedir.

Hastalık ve refakat izinlerine müdahale

Usulüne göre alınmış hastalık raporlarına istinaden memurlara hastalık izni verilmesi zorunludur. Hastalık raporunun usule ve fenne aykırı olması durumunda, ilgili mevzuat uyarınca amirlerin gerekli işlemleri başlatması/yapması gerekir.
Refakat izni kullanılabilmesi için gerekli sağlık kurulu raporunu usulüne uygun ibraz eden memurlara, talepleri üzerine refakat izni verilmesi zorunludur. 

Aylıksız izine müdahale

Memurların aylıksız izin kullanımına, izin kullanma sebebine bağlı olarak amirin müdahalesi söz konusu olabilmektedir.

-Kendisi veya eşi doğum yaptığı için memurlara tanınan ve süresi en çok 24 ay olan aylıksız iznin verilmesinde amirin takdir hakkı yoktur. 
-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmeleri nedeniyle memurlara tanınan ve süresi en çok 24 ay olan aylıksız iznin verilmesinde amirin takdir hakkı yoktur. 
-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurun, askerlik süresince aylıksız izinli sayılmasında amirin takdir hakkı yoktur.
-Refakat izni kullanan memurun, bu izni kullanma sebebine bağlı olarak alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden en çok 18 aya kadar aylıksız izin verilmesinde amirin takdir hakkı vardır.
-Eğitim amacıyla yurtdışına giden/gönderilen, sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan, en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanların memur olan eşlerine,  en çok eşlerinin görev veya öğrenim süresi kadar aylıksız izin verilmesinde amirin takdir hakkı vardır.
-Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlayanlara en çok bir yıla kadar aylıksız izin verilmesinde amirin takdir hakkı vardır.

memurunyeri.com
 
Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@