Kamuda Kadro İhdası, İzin, Atama İzni, Atama Sayısı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ki bazı maddeler uyarınca, kamu kurumlarında kadro işlemleri, izin ve kadro değişikliklerini kapsayan tüm işlemler Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Kamuda Kadro İhdası, İzin, Atama İzni, Atama Sayısı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı

21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yer aldı. 

73 Numaralı Kararname kapsamında yayımlanan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kamuda bazı değişiklikler içeriyor. 

Düzenlemede yer alan değişikliklerle 2 sayılı Kararnamede, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga DPB'ye yapılan atıflar iptal edildi. 

KAMUDA KADRO İŞLEMLERİ CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI

Resmi Gazete'de yer alan ilgili düzenlemenin 41. maddesi ile 47. maddeleri yeni düzenlemeleri içeriyor. Bu maddelerde kamuda kadro süreçlerine ilişkin yeni kararlar yer alırken eski kararlarda düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemede yer alan kararlar kapsamında kamu kurumlarına ihdas edilen kadro sayıları Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Kadro ihdası dışında kalan alım izni, dolu ve kadro değişiklikleri, serbest memur atama sayısının belirlenmesi, yıllık izin başlıklar Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek. Bu kararlara ek ayrıca 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre alım izni de aynı şekilde yürütülecek. 

21 Nisan Tarihli Resmi Gazete Kararıyla, 2 sayılı Kararnamede, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga DPB'ye yapılan atıflar iptal edildi. Yeni yönetmelik ile tüm bu görevler Cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. 

ESKİ DÜZENLEME İLE YENİ DÜZENLEME ARASINDA Kİ FARKLAR

Kadro İhdası konusunda eski düzenleme ile yeni düzenleme arasında ki değişim şu şekilde;

Eski Düzenleme: "Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kador ihdas teklifleri incelenmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarca veya bakanlıklarca bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı Cumhurbaşkanlığına sunulur. " bu madde kaldırıldı. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@