2021 Polis Olma Şartları Nelerdir? Güncel Polis Maaşları Ne Kadardır?

Polis olmak isteyen adayların başvuracakları ve bu başvurularının değerlendirilip, seçilecekleri bir dizi süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin başında da polis olma koşullarını sağlayabilmek gereklidir. Polis olmak için başlıca şartlar ve 2021 yılı güncel polis maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2021 Polis Olma Şartları Nelerdir? Güncel Polis Maaşları Ne Kadardır?

Polis olmak isteyen adayların başvuracakları ve bu başvurularının değerlendirilip, seçilecekleri bir dizi süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin başında da polis olma koşullarını sağlayabilmek gereklidir. Polis olma şartları başlıca şöyledir:

•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
•    Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak 
•    KPSS de geçerli puanı almak
•    Başvuru için reşit olmak (18 yaş ve üzeri)
•    30 yaşını henüz doldurmamış olmak
•    Başvuru sahibinin silah taşımak için herhangi bir engel teşkil edebilecek sorunun olmaması
•    Daha önce hiç ceza alamamış olması gerekir. 

Tüm bunların yanı sıra bir de başvuru için fiziksel özellikler aranmaktadır. Bunlar özellikler ise şöyledir:

•    Kadın başvuru adayları için, 1.62cm ve üzeri olmak 
•    Erkek başvuru adayları için ise 1.67cm ve üzeri olmaktır.

Polis Olma Başvurusunda Adli Sicil Kaydı Nasıl Olmalıdır?

Adli sicil kaydı polislik başvurusunda, başvuran kişinin başvuru zamanına kadar adli kayıtlarının kontrolüyle yapılır. Bu kayıtlarda kişinin geçmiş çalışmaların suç işlemeye müsait olup olmadığına, ahlaka aykırı durumlar barındırıp barındırmadığına, kişinin devlet kavramına karşı herhangi bir suç işleyip işlemediğine bakılır. 

Ağır hapis ya da 6 aydan uzun süre hapis cezasına veya bu cezanın affı olsa dahi, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, yüz kızartıcı suç, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma gibi sulardan kaynaklı herhangi bir ceza almamış olma ve bu gibi suçlardan kaynaklı adli bir soruşturma içerisinde olmamak gerekir. Başvuru sahibinin ayrıca başvurusunu gerçekleştireceği tarihte herhangi bir siyasi parti ya da parti kolları üyeliğinin bulunmaması gerekir, başvurusundan önce var ise de bu siyasi parti ya da partinin kollarıyla ilişiğinin kesildiğini bildirmesi zorunludur. 

Polislik Başvurusu İçin Ne Yapılması Gerekir? 

Polislik başvurusu için yapılması gerekenler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılması gerekir.  Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

•    Başvuru dilekçesi
•    Kimlik fotokopisi ya da noterden tasdik edilmiş örneği

•    Diploma fotokopisi veya noter tasdikli örneği
•    Yazılı sınav zamanında askerlik ile ilişiği olmadığına ispat belge
•    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Ve 10. maddelerinde ibraz edilen özelliklere göre son 1 yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
•    İkamet belgesi
•    Üniversite sınavı sonuç belgesi
•    Vukuatlı nüfus kayıt örneği
•    Kendisinin ve başvuru sahibi evli ise eşinin adli sicil kayıt belgeleri
•    Başvuru sahibi evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi ya da noter tasdikli örneği

Polis Olma Başvurusunun Değerlendirmesi ve Seçimi

•    Polislik başvurusunun değerlendirilmesi ve seçilmesi kriterleri, öncelikli aşamada adayın fiziksel görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinin belirttiği özellikler ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Yönetmeliğinde belirtilmiş kabul şartlarına uygun olup olmadığına bakılarak ve arşiv araştırması yapılarak başlanılır. 
•    İkincil olarak polis olma adaylarının tabii tutulduğu yazılı herhangi bir seçenekten rastgele tercih yapılarak konu hakkında bir sunum, konuşma yapmaları istenir. Bu sunumda adayın konu hakkında ne derece bilgili olup olmadığı, kavrama yeteneği, kendine olan güveni, ifade yeteneği, beden dili kullanımı gibi unsurlar değerlendirilir.
•    Üçüncül olarak ise fiziksel yeterliliği adayın değerlendirilir. Bu değerlendirme Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır. 

Adayın başarılı olarak görülmesi için tüm aşamalardan geçmesi gerekir, herhangi birinden geçemeyen aday devam etmeye hak kazanamaz.

Polis Maaş Tutarı Ne Kadar?

Polis maaşları miktarı genel olarak kategorilere ayrılmıştır. Ancak faklı düzeylerde polis olma, örneğin başkomiser maaşı 7.296 TL’dir. Polis memuru maaşı ise 6.388 TL’dir.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@