Zafer Kalkınma Ajansı Destek Personeli ve İç Denetçi Alıyor!

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda "T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kamu Personel Alım İlanları 10.03.2020, 09:05
Zafer Kalkınma Ajansı Destek Personeli ve İç Denetçi Alıyor!

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda "T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Tablo – 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim almak veya kursa katılmak,

 • Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,
 • Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,
 • Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,
 • İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,
 • Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi),
 • İç kontrol sistemi,
 • Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,
 • Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
 • Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,
 • SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,
 • Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

 Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri; Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / orta öğrenim yapmış olmak, İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek, Bilgi Teknolojileri ile ilgili sertifikalara sahip olmak, Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak;

 • MS Office programlarına ileri düzeyde hâkimiyet,
 • Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, bakımı, izlemesi ve konfigürasyonu,
 • Hyper-V ve VMWare sanallaştırma teknolojileri ile sanal sunucu kurulumu, sunucuların bakımı, yönetimi ve takibi,  Aktif dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP, FTP ve NTP,  Ağ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı (WatchGuard, Fortigate) kuralları yazma,
 • Kurumsal e-posta yönetimi, (Exchange sunucusu ve Microsoft Outlook programları)
 • Yazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri,
 • Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi,
 • Ağ sistemleri ve yönlendirmesi, ağ güvenliği,
 • Microsoft SharePoint konfigürasyonu,
 • Yedekleme donanım (QNAP NAS TS-859U4, Dell Storage NX3230) ve yazılım (Veeam, Acronis Backup) sistemleri, SAN (Storage Area Network) ve yedekleme cihazları,
 • Grafik animasyon işleme, CPANEL, VHM, SSL ve PHP, ASP, MySQL gibi web yönetimi,
 • Joomla, WordPress, DNN gibi hazır web sitesi paketleri kurulumu konfigürasyonu ve web sitelerinin yönetimi,
 • İşletim sistemleri, TCP/IP, sistem ve ağ yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetimi,
 • Teknik dokümantasyon hazırlama ve gözden geçirme,
 • Sunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları, raid yapıları yönetimi,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri satın alma ve Microsoft ürünlerinde lisanslama,
 • Veri tabanı programlama (SQL, MSSQL, Access),
 • Görsel programlama (VB.NET, C#),
 • Bilgisayar teknik servis ve bakım işleri.

Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Elektrik, İnşaat, Makine, Mekanik Tesisat ve Bilgisayar Mühendislikleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile Grafik Tasarım bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / orta öğrenim yapmış olmak, İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak;

 • Kurumsal satın alma, kurumsal yazışma ve dokümantasyon,
 • Satın alma ve ihale ile ilgili mevzuata hakimiyet,
 • MS Office programlarına ileri düzeyde hakimiyet,
 • Su tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,
 • Elektrik tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,
 • Doğalgaz tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,
 • İletişim ağları (telefon / data hatları) kurulumu, tamiri, bakım / onarımları,
 • Ses ve görüntü sistemleri kurulumu,
 • Genel inşaat işleri, peyzaj

4. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): Doktora / yüksek lisans yapmış olmak, İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) İlanın 2.2 maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 30.03.2020 tarihinden başlayarak 10.04.2020 tarihi saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-3’te yer almaktadır:

Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır. ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da iç denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI: Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Uzman ve destek personeli için yapılan başvurular KPSS puanına göre, iç denetçi için Tablo-2’de yer alan kriterlerden aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın ilan panosu ile internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@