YTÜ Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yeni bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda büro memuru ve avukat alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve ilan ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Kamu Personel Alım İlanları 04.03.2020, 09:41
YTÜ Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yeni bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda büro memuru ve avukat alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve ilan ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) bendine göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak,
b) Başvurulan pozisyon için istenen bölümlerin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmak,
d) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar
hariç tek taraflı sözleşme feshi yapmamış olmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Görevini yapmasını engel sağlık sorunu bulunmamak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve SÜRESİ
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad, başvurulan pozisyon ve ilan no bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon için başvurularını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır. Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde
08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır.


3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanılması halinde, öğrenime ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

5. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı
Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi
34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0212 3832260
İlanen duyurulur.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@