MSB Açıktan Atama İle Devlet Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Kamu Personel Alım İlanları 15.01.2020, 11:24 15.01.2020, 13:33
MSB Açıktan Atama İle Devlet Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

1. GENEL HUSUSLAR
a. Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzunda belirtilen devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre 38 devlet memuru alımı yapılacaktır.
b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adresinden 30 Aralık 2019- 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
c. Faaliyet takvimi başvuru kılavuzu Tablo-1’de ve adaylarda aranan nitelikler (Unvanlar, sınıflar, kadro dereceleri, alınacak personel sayısı, KPSS puan türleri, alınacağı iller, mesleki yeterlilik sınavı, eğitim niteliği ve diğer nitelikler) Tablo-2’de belirtilmiştir.
ç. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
d. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
e. Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, pedagojik formasyon belgesi, yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesi ve bilgisayar sertifikasını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
f. Eğitim niteliği olarak, ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar diplomalarını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
g. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (VAZİFE MALULU KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
ğ. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
h. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
ı. İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.2. BAŞVURU ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.3. BAŞVURU ŞEKLİ
a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.
c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde 10 Mart 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

SEÇİM AŞAMALARI, SINAVLARA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER, MÜLAKAT AŞAMASI, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ, SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİNİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ VE ADAY BİLGİLENDİRMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER BAŞVURU KILAVUZUNUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE AÇIKLANMIŞTIR.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi : MSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA
Posta Kodu:06620
İrtibat Telefonu : (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
Genel Ağ (İnternet) Adresi : https://personeltemin.msb.gov.tr

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@