Kamuya 8894 Memur Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Başvuru Şartları...

Kamu kurum ve kurumları personel ihtiyaçları doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamu Gündemi olarak en son yayınlanan memur alım ilanlarını derledik ve alım yapan kurumlar ile başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımızla ile paylaşıyoruz.

Kamu Personel Alım İlanları 14.02.2020, 09:27 14.02.2020, 21:02
Kamuya 8894 Memur Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Başvuru Şartları...

Kamu kurum ve kurumları personel ihtiyaçları doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamu Gündemi olarak en son yayınlanan memur alım ilanlarını derledik ve alım yapan kurumlar ile başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımızla ile paylaşıyoruz.

Öncelikle alım yapan kurumların listesine bakalım.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda 1 pilot ve 1 makinist alınacağı açıklandı. Başvurular 17 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 21 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Orman Genel Müdürlüğü Pilot ve makinist alım ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunu inceleyebilirler.

Başvuru kılavuzuna ulaşamak için BURAYA TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 8844 MEMUR ALIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 8844 memur alımı yapılacağı fdaha önce açıklanmıştı. Açıklamanın ardından ÖSYM tarafından tercih işlemleri ile ilgili kılavuz yayınlandı. Sağlıkı Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.844 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı ilanı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 21 MEMUR ALIMI

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli memur alımı ile ilgili detaylar için BURAYA TIKLAYINIZ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi memur alım ilanı ile ilgili diğer tüm detaylar için BURAYA TIKLAYINIZ

HAKKARI ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim bahar döneminde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hakkari Üniversitesi memur alım ilanı ile ilgili detaylar için BURAYA TIKLAYINIZ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PİLOT ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 1 (bir) Uçak Pilotu alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

EGM tarafından yayınlanan pilot alım ilanı ile ilgili detaylara ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

TÜRK AKREDİSTASYON KURUMU MEMUR ALIMI

Türk Akredistasyon Kurumu tarafından yayınlanan ilanda "Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 10 (on) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna ve 17 (on yedi) adet İdari Personel kadrosuna sözlü giriş sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türk Akredistasyon Kurumu memur alımı ile ilgili detaylara ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Ticaret Bakanlığı tarafından memur alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda "Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan memur alım ilanı ile ilgili detaylara ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MEMUR ALIMI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilanda "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı memur alımı ile ilgili detaylara ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI MEMUR ALIMI

Doğu Karadeniz kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilanda "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 6 (altı) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan Uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı memur alımı ile ilgili detaylar için BURAYA TIKLAYINIZ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI MEMUR ALIMI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilanda "Ajansımıza, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere toplam 6 (altı) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personel alımı yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan ilan ile ilgili detaylar için BURAYA TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@