Birçok Kuruma Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar

Kamu Kurum ve Kuruluşların memur ihtiyaçlarını karşılamak için aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Kamu İlan sitesinde yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlarla kamuya toplamda 61 memur alımı yapılacak. İşte memur alımı yapan kurumlar ve detaylar...

Kamu Personel Alım İlanları 23.02.2020, 22:48 23.02.2020, 23:25
Birçok Kuruma Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar

 - Özel Haber | Kamu Kurum ve Kuruluşların memur ihtiyaçlarını karşılamak için aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Kamu İlan sitesinde yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlarla kamuya toplamda 61 memur alımı yapılacak.  İşte memur alımı yapan kurumlar ve detaylar...

MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR

  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5 sözleşmeli personel alacak.
  • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak.
  • Marmara Üniversitesi 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
  • Erciyes Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.
  • Hakkari Üniversitesi 1 sözleşmeli personel (canlı model) alacak.
  • Artvin Çoruh Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak.
  • Türk Akredistasyon Kurumu 27 sözleşmeli personel alacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIYOR!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

En az 4041 TL maaşla memur alımı yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ilanına başvurular (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan İş Talep Formu ile 24/02/2020 - 28/02/2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapılacak.

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ BÜRO MEMURU ALIYOR!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ BÜRO MEMURU ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIYOR!

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda yüksek maaşla sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE VE SAĞLIK TEKNİKERİ ALIYOR!

Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda 20 hemşire, 1 sağlık teknikeri alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 20 (yirmi) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

HEMŞİRE VE SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KPSS'SİZ LİSE MEZUNU CANLI MODEL ALIYOR!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda KPSS Şartı olmadan en az lise mezunu adaylar arasından 1 canlı model alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim bahar döneminde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır."ifadelerine yer verildi.

LİSE MEZUNU CANLI MODEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


KPSS 70 PUANLA BÜRO PERSONELİ ALINIYOR!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 2018 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olmak ve MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak şartları ile büro personeli alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvurular 11 Şubat 2020 tarihinde başladı. Son Başvuru tarihi ise 25 Şubat 2020 olarak açıklandı.

KPSS 70 PUANLA MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


TÜRK AKREDİSTASYON KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIYOR!

Türk Akredistasyon Kurumu tarafından yayınlanan ilanda "Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 10 (on) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna ve 17 (on yedi) adet İdari Personel kadrosuna sözlü giriş sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRK AKREDİSTASYON KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU GÜNDEMİ | ÖZEL HABER

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@