Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartıyla 50 Zabıta Memuru Alımı Yapılacağını Duyurdu!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan resmi ilana göre belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Kimler zabıta memuru olabilir, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartıyla 50 Zabıta Memuru Alımı Yapılacağını Duyurdu!

Türkiye'de belediye bünyesinde kamu personeli alımlarına devam ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan son resmi ilana göre KPSS şartı ile 50 zabıta memurunun işealımının yapılacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan 50 zabıta memurunun alımları Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Açıktan atama yoluyla yapılacak zabıta alımlarıyla boş kadrolar doldurulacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

-Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek fiziki veya ruhsal bir rahatsızlığı olmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarından birisinden mezun olmuş olmak

-2020 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzerinde puan almış olmak

-Erkeklerde en az 177 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak

-Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg'dan fazla veya az fark olmamak

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını tamamlamamış olmak

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

-Daha önce çalışmış olduğu kurumlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden dolayı çıkarılmamış olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alımı için iş başvurusu yapmak isteyen adaylar bu başvuru işlemlerini 22 Şubat 2021 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Başvuru işlemleri belediyenin internet sitesinde bulunan başvuru formunun doldurulup imzalanmasıyla başlayacak. Başvuru formu ve diğer belgeler ile beraber adaylar Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na giderek önce boy ve kilo ölçümlerini yaptıracaklar ardından ise müracaatlarını şahsen gerçekleştirecekler. Posta, mail veya herhangi bir yolla yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların bu başvuruları değerlendirildikten sonra KPSS puanına göre sıralama yapılaca ve 250 zabıta memuru adayı sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 4 Mart 2021'de belediyenin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sınav giriş belgeleri yine aynı internet sitesi üzerinden temin edilebilecek. Zabıta memuru adayları 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mahallesi Işıklar Sokak No: 13 Seçuklu/KONYA adresinde sınava girecekler. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı günde bitirilmezse bir sonraki gün devam edilecek. Sınava katılamayanların mazeretleri ise kabul edilmeyecek. Sözlü sınavda adaylara Türkiye Cumhuriuyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat soruları sorulacak.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@