Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta alımı için başvuruların başlayacağı bildirildi. Belediye tarafından başvuru formu yayınlanarak adaylar için başvurularda son hazırlıkların yapılması istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyasında yapılacak olan 50 zabıta memuru alımı için başvuru formu yayınlanarak başvuruların başlayacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda resmi bir ilan yayımlayarak 50 zabıta memuru alımı yapılacağını duyurmuştu. Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilecek zabıta memurlarının işe alımı için başvurular başlıyor. Ön lisans mezunları arasından yapılacak alımlarda KPSS'den 65 ve üzerinde puan alınması şartı bulunuyor.

Belediye Zabıta Yönetmeliği esaslarına göre Konya Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak olan 50 zabıta memuru için başvurular 22 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Başvurmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini şahsen yapacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alımı başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenmiş herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası almamış olmak

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene ve o düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

-Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı veya fiziksel rahatsızlığı olmamak

-2020 KPSSS P93 puan türünden en az 65 ve üzerinde puan almış olmak

-Erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için 160 cm boyunda olmak. Boyun 1 metreden fazla kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak

-En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

-30 yaşını doldurmamış olmak

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıklarılmış olmamak

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 22 Şubat 2021 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Adaylar başvurularını Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda yapabilecekler.

BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

-Başvuru formu

-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı örneği

-Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan(erkek adaylar için)

-2 adet fotoğraf

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@