Fırat Üniversitesi Sınavsız, KPSS Puanıyla 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

Fırat Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak 112 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personelinin işe alım şartlarını duyurdu.

Fırat Üniversitesi Sınavsız, KPSS Puanıyla 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

İş ilanı bekleyen sağlık personellerine bekledikleri haber Fırat Üniversitesi'nden geldi.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezi'nde görevlendirilmek üzere 112 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunu olmamak

-Herhangi bir kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilirken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ettiği gererkçesi ile sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuata uygun istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmak

-Eczacı unvanı hariç 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Fırat üniversitesi 112 sağlık personeli alımı başvuruları 19 Mart'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde adaylar başvuru işlemlerini http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapacaklar. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. İlan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapılabilecek. Mükerrer başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemi başlayacak. Bu işlemlerde ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türleri esas alınacak. En yüksek puanlı adaylar işe yerleştirilecekler. Puan eşitliğinde sırasıyla mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi büyük olana öncelik verilecek.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@