Adalet Bakanlığı 5.075 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı! Zabıt Katibi, Mübaşir, Güvenlik Görevlisi, Şoför Alımları İçin Başvurular Başladı!

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilanla sözleşmeli zabıt katibi, sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli şoför, sözleşmeli aşçı ve sözleşmeli işret dili tercümanı olmak üzere toplamda 5.075 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Adalet Bakanlığı 5.075 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı! Zabıt Katibi, Mübaşir, Güvenlik Görevlisi, Şoför Alımları İçin Başvurular Başladı!

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan çok sayıda ilana göre farklı branşlarda ve kadrolarda personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de bugün personel alım ilanları yayımlandı. Adalet bakanı Abdülhamit Gül'ün dün duyurduğu 13.202 personel alımı için ilana çıkıldı. Çok sayıda ilan yayımlanırken bu ilanlar alımı gerçekleştirilecek branşlara göre sınıflandırıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre açıklanan personel alımlarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. Adaylar bu kriterler eşliğinde işe alınacaklar. KPSS'den belirtilen puan türlerinden istenilen puanları alabilmek başvuru şartlarından birisi olacak. Mezuniyete göre istenilen KPSS puan türü değişşecek. 

HANGİ KADROLARDA KAÇ ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre 3.605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercumanı alımı gerçekleştirilecek. Yayımlan bu tek ilanla 5.075 personel alımı yapılacak. 13.202 personel alımının önemli bir kısmı bu ilan çerçevesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış olmak

-İlan edilen kadrolar için eğitim şartlarını yerine getiriyor olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işletişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

-Görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil edecek fiziki veya ruhsal bir rahatsızlığı olmamak

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya dengi meslek liselerinin adalet alanı ve bunlara denkliği kabul edilen program ve alanlar ile lise ve dengi okulların bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmuş olmak

-En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan daktilo ya da bilgisayar derslerini başarı ile tamamlandığını belgelemek veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca ya da kamu kurum veya kuruluşları tarafından düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ve bilgisayar sertifikası sahibi olmak

-Uygulamalaı sınavda kendilerine verilen metinleri bilgisayardan üç dakika içerisinde yanlışsız ve tekrarsız şekilde en az doksan kelime yazmak

SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Alımı yapılacak sözleşmeli mübaşirlerden istenen tek özel başvuru şartı en az lise ve dengi okuldan mezun olmuş olmaktır

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-En az lise ve dengi okuldan mezun olmak

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına(silahlı) sahip olmak

-18 yaşının tamamlamış ve 30 yaşını bitirmemiş olmak

-Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak

-Görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil edebilecek skıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzer engelleri olmamak

-Boyunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında fark 13'ten fazla, eksik 17'den az olmamak

-Güvenlik soruşturması olumlu olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 5.075 sözleşmeli personel alımı başvuruları 23 Şubat 2021 ile12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.Başvuru işlemleri e-Devlet sisteminde bulunan Adalet bakanlığı İş Başvurusu ekranından yapılabilecek. Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@