Adalet Bakanlığı 237 Destek Personeli Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Adalet Bakanlığı 2021 Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Tekniker Ve Teknisyen Alımları!

Adalet Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımlarına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 237 destek personeli alımı yapılacağı açıklandı. Destek personeli alımı adı altında hangi kadrolara alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı 237 Destek Personeli Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Adalet Bakanlığı 2021 Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Tekniker Ve Teknisyen Alımları!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından dün verilen personel alım müjdesine ilişkin ilanlar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu ilanlardan birisi de destek personeli alımı yapılacağına dair ilan oldu.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 237 destek personelinin işe alımı yapılacak. Bu işe alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İşişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri geçerli olacak. 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına göre yapılacak sıralamanın ardından Adalet bakanlığı tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış olmak

-İlan edilen kadrolar için eğitim şartlarını yerine getiriyor olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezası almamış olmak

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işletişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

-Görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil edecek fiziki veya ruhsal bir rahatsızlığı olmamak

HANGİ KADROLARDA DESTEK PERSONELİ ALINACAK?

Adalet Bakanlığı'nın hangi kadrolarda destek personeli alımı yapacağı da belli oldu. Buna göre Adalet Bakanlığı'na alımı yapılacak destek personellerinin kadroları şu şekilde açıklandı:

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-Şoför

-Aşçı

-Kaloriferci

-İstatistikçi

-İnşaat Mühendisi

-Makine Mühendisi

-Jeoloji Mühendisi

-Harita Mühendisi

-Bilgisayar Mühendisi

-Sıhhi Tesisat Teknisyeni

-İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni

-Bilgisayar Teknisyeni

-Elektrik Teknisyeni

-Elektronik Teknisyeni

-Mobilya Teknisyeni

-İnşaat Teknisyeni

-Mekatronik Teknisyeni

-İnşaat Teknikeri

-Elektrik Teknikeri

-Harita ve Kadastro Teknikeri

-Makine Teknikeri

-Elektrnik Teknikeri

-İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri

-Bilgisayar Teknikeri

-Grafik Tasarım Teknikeri

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 237 destek personeli alımı iş başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 23 Şubat 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Her bir aday ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 tanesine başvuru yapabilecekler. Birden fazla pozisyon için iş başvurusu yapan adayların tüm başvuruları geçersiz kabul edilecek. Adaylar iş başvurularını e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında tüm adaylar detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını ve sağlık açısından bir engellerinin olmadığına dair beyanlarını sisteme yükleyecekler.

SÖZLÜ SINAV VE İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 237 destek personeli alımı başvuruları tamamlandıktan sonra sözlü sınav aşamasına geçiş yapılacak. Başvurusu geçerli olan adaylar arasında KPSS puanları esas alınarak her kadro için ilan edilen sayının 3 katı kadar adat sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda adaylara 100 üzerinden puanlama yapılacak ve adayların en az 70 puan almaları gerekecek. Ardından ise nihai başarı listesi oluşturulacak. Adayların KPSS puanları ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile oluşacak liste ile işe yerleştirme yapılacak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@