Kamu ihale yasasında revize: Kimler ihalelere giremeyecek? Yasaklıların süresi ne kadar olacak?

Kamu İhale Yasası üzerinde yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Peki Kamu İhale Yasasında ne gibi düzenlemeler olacak? İhalelere kimler giremeyecek? İhalelere yasaklıların süresi ne kadar olacak?

Kamu Haberleri 03.10.2021 - 08:50 03.10.2021 - 09:13 Ali Parim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamu İhale Yasası üzerinde yapılan çalışmalarda son aşamalara girildi. Suistimaller ve istisnalar nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında olan söz konusu yasa ile ilgili yeni düzenlemelerin, TBMM’deki 2022 bütçe görüşmelerinin ardından gündeme alınacağı bildirildi. Peki Kamu İhale Yasasında ne gibi düzenlemeler olacak? İhalelere kimler giremeyecek? İhalelere yasaklıların süresi ne kadar olacak? İşte önümüzdeki aylarda TBMM'den çıkartılması beklenen Kamu İhale Yasası taslağında öne çıkanlar...

  • Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında tüm alımlar, yasa kapsamında yapılacak. Bazı ihaleler, ‘Sektörel Kamu Alımları Kanunu’ kapsamına, bazıları ise ‘Sosyal ve Özel Nitelikli Alımlar’ kapsamına alındı. Bu ihaleler, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılacak.
  • Pazarlık usulu ile yapılacak ihalelerin kapsamı yeniden düzenlenecek. Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılacak alımların, kanunda belirlenen ihale usullerine göre yapılması zorunluluğu getirilecek.
  • İhalelere katılacakların yeterliliklerin saptanması için sertifikasyon sistemi getirilecek. İhale öncesinde kurulacak bilişim sistemi üzerinden ön inceleme yapılarak, yeterlilik belgesi yerine sertifikaların tespiti yapılacak. Bu incelemede, Vergi ve SGK borcunun olup olmadığına da bakılacak.
  •  İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişletilecek. Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedilmesine olanak sağlanacak. Bundan sonra ihaleye yönelik itirazlar, ihalenin yapıldığı idareye değil, Kamu İhale Kurumu’na yapılacak.
  •  Terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından hüküm giyenler kamu ihalelerine katılamayacak. 
  • İhalelere katılmaktan yasaklı olma süresi 3 yıla çıkartılacak.

Bu yasakların, bunu gerektiren fiil ve davranışın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde verilmesi zorunlu hale getirildi. Yasak ertelemesi yapılmayacak.

Çantacı dönemi bitiyor!

AK Parti kurmayları, yapılan düzenlemelerin, suistimalleri önleyeceğini belirterek, “Üç gün önce kurulan firmaların ihalelere girmesi önlenecek. Çantacı tabir ettiğimiz ihale komisyonculuğuyla geçinenlerin ortadan kaldırılması sağlanacak. Ayrıca, online sistem ve elektronik ihale sayesinde, ortak hareket ederek, kamuyu zarara sokmak gibi olaylar önlenecek. Örneğin 3 günlük firmaya restorasyon ihalesi verilmeyecek” değerlendirmesi yaptı.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@