YÖK çağrıda bulundu! Vekaleten dekan dönemi sona eriyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vekaleten yürütülen Dekanlık görevleri hakkında açıklama yaptı. Vekaleten yürütülen dekanlık görevlerinin sona erdirileceğine dair yapılan açıklamada bir de uyarı yaptı.

YÖK çağrıda bulundu! Vekaleten dekan dönemi sona eriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gündeminde bir süredir üniversitelerde vekaleten yürütülen Dekanlık görevleri yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan YÖK tarafından asaleten Dekan tekliflerinin değerlendirileceği kaydedildi. 

VEKİL DEKANLIK DÖNEMİNE SON 

Dekan, Yükseköğretim Kurumlarındaki en yetkili kişi olmakla birlikte YÖK'ün belirlediği yönetmeliklere uyum sağlamak ve birimlerin işleyişleri hakkında sorumluluklar edinmek durumundadır. Üniversitelerde görev yapan dekanlar, öğrencilere, çalışanlara ve eğitmenlere karşı görev ve sorumluluğun yerine getirilmesi için çalışmalar yürütür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarılarda bulundu.

YÖK çağrıda bulundu! Vekaleten dekan dönemi sona eriyor

YÖK, ÇAĞRIDA BULUNDU

YÖK tarafından yapılan açıklamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine seslenilerek şu ifadelere yer verildi: ''Üniversitelerimizde uzun süredir vekalet ile yürütülen dekanlıklar hususu Türk Yükseköğretim Sisteminin görünümünü olumsuz etkilemekte ve Yükseköğretim Sistemimize ilişkin olumsuz algıya yol açmaktadır. Bu itibarla Üniversitemizde Rektör uhdesinde olan veya vekaleten yürütülen dekanlıklar için asil dekan tekliflerinin en kısa zamanda Başkanlığımıza iletmeniz hususunda gereğini önemle rica ederim.'' Yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş'ın adı yer aldı. 

YÖK çağrıda bulundu! Vekaleten dekan dönemi sona eriyor - Resim : 2

YÖK NEDİR? 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Cumhuriyeti'nin (TC)1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temellerine göre oluşturulan Anayasal bir kuruluştur. Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla 27 üniversite ile bu üniversitelere bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, Anayasa'da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır. Erol Özvar, 30 Temmuz 2021'de Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 

SONRAKİ HABER