Türkiye Adalet Akademisi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı duyuruldu

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre görevde yükselme ve unvan değişikliği tarihleri açıklandı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?

Türkiye Adalet Akademisi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı duyuruldu

Türkiye Adalet Akademisi'nin resmi olarak duyurduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği için sınav tarihleri ve ayrıntıları açıklandı. Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayınlanan resmi duyuruyla birlikte sınava giriş yapmak isteyen kişiler için tarihler belli oldu.

Kurum tarafından yapılan sınav ilanında; 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. 

Yapılacak sınava, Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, sözleşmeli statüde çalışanlar, geçici personel ve sürekli işçiler sınava giremeyeceklerdir.

Sınav başvuruları 20-24 Eylül 2022 tarihleri arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır. Yazılı sınav 22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav tarihi ise daha sonra duyurulacaktır." ifadeleri yazılı olarak kullanıldı. 

Türkiye Adalet Akademisi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı duyuruldu

Sınav Başvuru Şartları Nedir?

1) Genel Şartlar:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
b) Atanılacak kadro için öngörülen hizmet süresi ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımak,

2) Özel Şartlar:
A) Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalar:
1) Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının
adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,
b)Son bir yılı Akademide olmak üzere koruma ve güvenlik şefi, memur, ayniyat memuru,
veznedar, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kütüphaneci,
sayman, programcı, sosyal çalışmacı, psikolog, uzman, grafiker, şoför ve sekreter kadrolarında
toplam en az altı yıl hizmeti bunulmak.
2) Memur kadrosuna atanabilmek için;
a) En az ortaöğretim mezunu olmak,
b) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak.
B) Unvan değişikliği sınavı ile yapılacak atamalarda;
Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
a)En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
b)657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına
sahip olmak.
c)Akademide görev yapıyor olmak.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Belirtilen kadrolar için başvurular İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bizzat gidilerek müracaat edilecektir. Başvurular 24 Eylül tarihine kadar yapılabilmektedir.