Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme kararı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 23 Kasım 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme kararı yayımlandı

Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme kararı yayımlandı - MEB, Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 3 üncü maddesince Devlet Memurları Kanunu ibresinden sonra gelmek üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu ibaresi eklenmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Devlet Memurları Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu,” ibaresi eklenmiş, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE MEB ATAMA

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin, “652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin” şeklinde değiştirilmiş.  ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Uzman öğretici: Özel öğretim kurumlarında bağımsız olarak ders veren personeli bendi eklenmiştir.

Milli sporculardan;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

Öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

SONRAKİ HABER