ÖSYM Arabuluculuk sınav giriş belgelerini yayımladı

ÖSYM resmi internet sitesinde 2022- Adalet Bakanlığı Arabulucuuk Sınavı giriş belgelerini yayımladı.

ÖSYM Arabuluculuk sınav giriş belgelerini yayımladı

ÖSYM Arabuluculuk sınav giriş belgelerini yayımladı - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı duyurusu yapıldı.

2022-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Duyuruda,

04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022 Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.  

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

DİKKAT!

04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Arabuluculuk Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ARABULUCULUK SINAVINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA

 

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.