Meclisten geçti! Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi yasalaştı!

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi meclisten geçti. AK Parti Antalya milletvekili Kemal Çelik ve 69 milletvekilinin teklifi ile düzenlenen kanun bugün meclisten geçti ve yasalaştı.

Meclisten geçti! Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi yasalaştı!

Polis Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında düzenlenen maddeler şu şeklide;

  • Güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller düzenlendi. Örneğin Meskun yerlerde silah atma davranışı eğer devlet veya kişilerin zarara uğramasına neden olduysa işlenen suçun durumuna ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanacağı kesinleşmiş oldu.
  • Ayrıca silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal gibi davranışlar sonrasında karşıdaki insanı yaralama veya öldürme gibi eylemlerin gerçekleşmesi halinde, suçun işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın ne derece yüksek olduğu ile fiilin konusunun önem derecesine göre de görevden çıkarma cezası artık verilebilecektir.
  • Bunun yanında şehitlerin ailesine intikal eden silah ruhsatlarında da süre kaydı zorunluluğu artık kalktı. 
  • Jandarma Asayiş Vakfı kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanmış olacak.
  • Polis Akademisi Başkanlığı kapsamında lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulması kararı da alınmıştır.
  • Ayrıca İç Güvenlik Fakültesinde eğitim almış olanlar eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmete tabi tutulacaktır.  Söz konusu Fakültenin esas öğrencileri ise sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihinden itibaren 22 yaşından gün almamış olması istenmekle birlikte aynı zamanda lise ve dengi okulların mezun şartı aranacaktır. Bu fakültede okuyan ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerinin sağlık giderleri ve belirlenen bazı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır. 

 

 

SONRAKİ HABER