Kamuda ve özel sektörde ücretsiz izin kaç gündür? Ücretsiz izin şartları nelerdir

2022 ücretsiz izne ayrılma koşulları işçinin bazı sebeplerden ötürü ücret almadan izne ayrılması için gerekli şartları belirtir. Ücretsiz izin işçi tarafından talep edilebileceği gibi işlerin yoluna girmemesinden ötürü işveren tarafından da uygulanabilir.

Kamuda ve özel sektörde ücretsiz izin kaç gündür? Ücretsiz izin şartları nelerdir

2022 ücretsiz izne ayrılma koşulları işçinin bazı sebeplerden ötürü ücret almadan izne ayrılması için gerekli şartları belirtir. Ücretsiz izin işçi tarafından talep edilebileceği gibi işlerin yoluna girmemesinden ötürü işveren tarafından da uygulanabilir.

2022 ücretsiz izin şartları şu şekildedir:

· Ücretsiz izin süresi, işçi ya da işveren tarafından uygulamaya koyulması fark etmeden yıllık izin süresinden düşmez.

· İşyerinin olduğu yerden farklı bir ilde izne ayrılmak isteyen kişilerin bu durumu önceden belirtmesi gerekir. Bu durumda işveren çalışanına gidiş ve dönüş süresi için 4 günlük ücretsiz izin tanımlayabilir.

· Yeni bebeği olan ya da bebeği doğmak üzere olan anneler süt iznine ayrılmak için ücretsiz izin kullanabilir. Süt izninin zamanı 60 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilir.

· Anneye verilen doğum izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olarak verilir.

· İşçi yıllık izin hakkını kullanmak istiyor ve buna engel bir durum oluşmuyorsa işveren bu izni vermek zorundadır. Aksi takdirde işverene para cezası uygulanabilir.

Kamuda ve özel sektörde ücretsiz izin kaç gündür? Ücretsiz izin şartları nelerdir

Kimler Ücretsiz İzne Çıkabilir?

Ücretsiz izin alabilecek kişiler şartları yerine getiren bütün çalışmalardır. İşçi şartları yerine getirip, ücretsiz izne ayrılmak istiyorsa işveren bu izni vermeye zorunludur.

Belirlenen şartları sağlayan bütün özel ve resmi kurum çalışanları ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptir.

Ücretsiz İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretsiz izin başvurusu yapmak için işçi doğrudan işveren kişiye izin talebinde bulunmalıdır. Eğer işveren, işçisini ücretsiz izne çıkartmak istiyorsa bunun için öncelikle işçisinin yazılı onayını almak zorundadır.

Ücretsiz İzin Formunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Ücretsiz izin başvurusunda gerekli bilgiler doldurulması gereken form üzerine yazılmalıdır. Ücretsiz ine ayrılma talebi formunda yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

· İşçinin ad ve soyadı

· İşçinin T.C. kimlik numarası

· İşçinin işyerindeki görevi

· Ücretsiz izne ayrılmak istenen tarih

· Ücretsiz iznin sona ereceği tarih

·  Ücretsiz izne ayrılma isteği ve nedeni

· Talebin yapıldığı tarih

·  İşçinin imzası

Kamuda ve özel sektörde ücretsiz izin kaç gündür? Ücretsiz izin şartları nelerdir - Resim : 2

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Kaç Gündür?

Özel sektörde ücretsiz izin süresi en fazla 3 ay olabilir. 3 aylık süre içinde kişi kısmen ya da tamamen ücretsiz izne ayrılabilir. Bu süre 3 ayı geçmemelidir. Aksi taktirde ücretsiz izin kapsamına girmez.

Kamuda Ücretsiz İzin Kaç Gündür?

Kamuda ücretsiz izin süresi kullanmak isteyen çalışanların öncelikle beş hizmet yılını tamamlaması gerekir. Memurlar toplamda 1 yıla kadar ücretsiz izne ayrılma hakkına sahiptir. Ancak bu süre iki defaya mahsustur. Aksi takdirde ücretsiz izne dahil edilmez.

Ücretsiz İzin Türleri Nelerdir?

İki çeşit ücretsiz izin çeşidi bulunmaktadır. Bu izinler yol izni ve doğum izni olarak ikiye ayrılır. Doğum izninin içeriği şu şekildedir:

· Doğum iznine çıkan kişiler doğum izni süresi bittikten sonra da ücretsiz şekilde izin kullanma hakkına sahiptir.

· Doğum izni süresi bittikten sonra ücretsiz izin en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Doğum izni bittikten sonra alınan izin süresi boyunca kişi maaş alamaz. Çünkü uzatılan izin, ücretsiz izin kapsamında yer alır.

Kamuda ve özel sektörde ücretsiz izin kaç gündür? Ücretsiz izin şartları nelerdir - Resim : 3

Yol izninin içeriği şu şekildedir:

· İzne çıkan kişiler, gidecekleri mesafe uzak olduğu takdirde önceden bildirmek şartıyla izinlerini 4 iş günü süresi kadar uzatabilirler.

· Yol uzatma izni, ücretli izin bittiği süreden sonra yapıldığı için ücretsiz izin kapsamına dahil edilir. Normal izinden sonra alınan izin için maaş ödenmez.  Ücretsiz izne ayrılacak kişinin bu hususlara dikkat ederek izne ayrılması, kişinin kayıp yaşamaması açısından önemli bir durumdur.

Kamugundemi.com