23 Kasım Resmi Gazete'de bugün yönetmelik değişiklikleri

Resmi Gazete'de bugün birçok yönetmelik hakkında karar değişikliği yapıldı. MEB, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile birlikte ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

23 Kasım Resmi Gazete'de bugün yönetmelik değişiklikleri

23 Kasım Resmi Gazete'de bugün yönetmelik değişiklikleri - Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararıyla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile birlikte Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ detayları açıklandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli, Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde Devlet Memurları Kanunu ibaresinden sonra gelmek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu  ibaresi eklenmiş.  Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ibaresi Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik şeklinde değiştirilmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Tebliğin amacı, yerli üretici Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Özka Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. A.Ş., Goodyear Lastikleri Tic. A.Ş., Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş., Anlas Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. ve Kocaeli Lastik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Başvurunun temsil niteliği, Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Karar ve işlemler, Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

SONRAKİ HABER