Aym'den Gizli Belge Kararı

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, hükme esas alınan gizlilik dereceli belgelerin davanın sanığına incelettirilmemesini, silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargılama hakkının ihlali kabul etti. Anayasa Mahkemesi,  disip

Memurlar 16.05.2015, 16:56
Aym'den Gizli Belge Kararı

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, hükme esas alınan gizlilik dereceli belgelerin davanın sanığına incelettirilmemesini, silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargılama hakkının ihlali kabul etti.

Anayasa Mahkemesi,  disiplinsiz olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarını sarsacak hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle farklı tarihlerde YAŞ kararıyla ihraç edilen ve resen emekliye sevk edilen iki astsubayın başvurusunda hak ihlali tespit etti. Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yüksek Mahkemenin 1986 yılında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla yargılanırken kesinleşen cezası olmadan TSK ile ilişkisi kesilen astsubayın başvurusuna yönelik kararın gerekçesinde, başvurucunun ‘toplu kaçakçılık’ olarak nitelendirilen suçtan dolayı açılan davanın da zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına rağmen mahkûmiyeti varmış gibi değerlendirildiği, suçlu muamelesi yapıldığı ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasında bulunduğu anımsatıldı. Masumiyet karinesinin kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına aldığının belirtildiği gerekçede, astsubayın işlemin iptali için açtığı davada Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin, suçluluğu mahkeme kararlarıyla sabit olmadan yargılamaya konu eylemlerin işlendiği yönünde karar verdiği, bunun da masumiyet karinesinin ihlali olduğu ifade edildi. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ihlal kararının mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

 

- ÇELİŞMELİ YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLDİ-

 

Anayasa Mahkemesi TSK’dan 2007 yılında resen emekli edilen diğer astsubayın başvurusuna yönelik kararın gerekçesinde ise başvurucunun idare tarafından mahkemeye sunulan ve hükme esas alınan belgelerin bazılarının tarafına bildirilmediğini, mahkeme kararı ile varlığını öğrendiği belgeler karar düzeltme aşamasında inceleme talebinin gerekçesiz olarak reddedildiğini savunduğu belirtildi. Başvurucunun, ayrıca AYİM’in bünyesindeki sınıf subayları nedeniyle tarafsız ve bağımsız olmadığını ileri sürdüğüne dikkat çekilen gerekçede, mahkemenin oluşumunun, statüsü ve görevlerinin Anayasa ve ilgili Kanunda hüküm altına alındığı ifade edildi.

Sınıf subayı üyelerin en fazla dört yıllık bir süre ile görev yapmaları, disiplin konularında yukarıda bahsedilen Disiplin Kuruluna tabi kılınmalarının, görev süreleri zarfında idari veya askeri yetkililerce herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmamalarının, bu subayların idareye karşı bağımsızlıklarını güçlendirdiği vurgulanan gerekçede, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığına ilişkin bir hususun saptanmadığı kaydedildi. Somut olayda, AYİM tarafından davalı idarenin sunduğu gizlilik dereceli belgelerin başvurucuya bildirilmediği, başvurucuya gizlilik dereceli belgeler dışında dava dosyasının incelettirildiğine dikkat çekilen gerekçede, “Başvurucu, kendisine bildirilmeyen ve hükme esas alındığı görülen belgelerin incelettirilmesi için talepte bulunduğu, bu talebi hakkında AYİM tarafından bir karar verilmediği gibi gizlilik dereceli belgelerin, başka şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğinin korunması veya idarenin soruşturma metotlarının gizli tutulması veya benzeri haklı görülebilecek hususlar nedeniyle başvurucunun incelemesine açılmadığını ortaya koyacak hiçbir argümanın da ileri sürülmediği görülmekle, somut başvuruda, davalı idare tarafından sunulan ve AYİM kararında hükme esas alınan gizlilik dereceli belgelerin incelettirilmemesi nedeniyle, silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargılama hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. (ANKA) (YE/ORH)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@