Aym'den Amme Alacağında Sorumluluk İptali

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda, kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları halinde, bu kişilerin amme alacağının ödenmesinden müteselsil

Memurlar 03.04.2015, 15:06
Aym'den Amme Alacağında Sorumluluk İptali

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda, kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları halinde, bu kişilerin amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağını düzenleyen kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Danıştay 4. Dairesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda, kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları halinde, bu kişilerin amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmasını düzenleyen hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçede, itiraz konusu kuralın amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda, kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları halinde bu kişilerin amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağını düzenlediği anlatıldı.

Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine atıfta bulunulan gerekçede, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kaynağın elde edilmesi adına devletin, vergi ve diğer kamu alacaklarının takip ve tahsilini sağlamak üzere hukuki düzenlemeler yapma konusunda takdir yetkisi bulunduğu, ancak bu konuda bireylerin haklarının ve hukukun genel ilkelerinin de göz önünde bulundurulmasının hukuk devletinin gereği olduğu kaydedildi. Gerekçede, düzenlemenin, vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurduğu belirtildi. Gerekçede, “Adalet ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu şekilde belirsiz ve güvencesiz biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa ortak olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla itiraz konusu kural hukuk devleti ilkesine aykırıdır” denildi. (ANKA)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@