Ticaret Bakanlığı KPSS Şartsız, Noter Kurasıyla, İŞKUR Üzerinden 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Ticaret Bakanlığı'nın sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere noter kurasıyla personel alımı yapacağı bildirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile gerçekleştirilecek bu personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı KPSS Şartsız, Noter Kurasıyla, İŞKUR Üzerinden 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı Birimlerinde istihdam edilmek üzere 115 adet sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla bu işe alımlarda uygulanacak esaslar açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İŞKUR aracılığı ile 115 sürekli işçi alımı tapılacak. Bu işçiler noter kurası ile belirlenecek ve adaylardan KPSS şartı istenmeyecek. Noter kurası ile belirlenen adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar. Bu sözlü sınavda başarılı olan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamnında sürekli işçi olarak istihdam edilecekler.

SÜREKLİ İŞÇİLER HANGİ İLLERDE ÇALIŞACAKLAR?

Ticaret Bakanlığı işe alınacak sürekli işçilerin hangi illerde çalışacaklarını ve hangi görevlerde bulunacaklarını da açıkladı. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olarak alınacak sürekli işçiler İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Dıyarbakır ve Ağrı'da görevlendirilecekler.

Ticaret Bakanlığı'nın beden işçisi olarak istihdam edeceği yeni personeller ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, van, Diyarbakır, Şırnak ve Ağrı'da görevlendirilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Askerlik ileilişiği olmamak

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığına sahip olmamak

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzeneve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sıralarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıyor olmamak

Güvenlik görevlisi kadrosu için başvuru yapacakların şu şartları yerine getirmesi isteniyor:

-En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak

-Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak

-Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak

-Kaçak/Tasfiyelik/ Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı bir şekilde çalışmasına engel durumu olmamak

-Özel güvenlik görevlisi olunabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu alabilmek

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl vefa daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamak

-Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için en az 165 cm boyunda olmak

Beden işçisi kadrosu için başvuru yapacakların şu şartları yerine getirmesi isteniyor:

-En az ortaöğretim mezunu olmak

- Kaçak/Tasfiyelik/ Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenilmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve diğer hizmetlerin yürütülmesine engel bir hali olmamak

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın 115 sürekli işçi alımı başvuruları 15 Şubar 2021 ile 20 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@