KYK bin 220 personel alacak 5 Mayıs 2018 İlanı

KYK iki personel alım ilanıyla toplam bin 220 kişi alacak

Kamu Personel Alım İlanları 05.05.2018, 17:42
KYK bin 220 personel alacak 5 Mayıs 2018 İlanı

Kredi Yurtlar Kurumu 756 yurt yönetim memuru, 172 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli, 86 şoför olmak üzere toplam bin 220 personel alacak.

Başvurular KPSS puanı ile yapılacak.

Adaylar KPSS puanına göre sıralamaya alınacak.

Başvurular 9 Mayıs ila 18 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

756 kişilik yurt yönetim memuru ilanı için TIKLAYINIZ

464 kişilik personel alım ilanı için TIKLAYINIZ

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen

askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama
kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı
hariç)
f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden
en az 70 puan almış olmak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@