Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 31 kamu personeli alım ilanını duyurdu! Başvuru şartları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün Resmi Gazete'de kamu personeli alım ilanını duyurdu. Bakanlıkta boş kadrolara 31 kişi alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 31 kamu personeli alım ilanını duyurdu! Başvuru şartları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 31 kamu personeli alım ilanını duyurdu! Başvuru şartları belli oldu - Bakanlık, sürekli işçi alım ilanını 28 Kasım Resmi Gazete'de yayımladı.

Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 23 (yirmi üç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 8 (sekiz) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak olup alım yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dalı, kadro sayısı, sınava girebilecek kişi sayısı, KPSS puan türü, KPSS puanı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 31 kamu personeli alım ilanını duyurdu! Başvuru şartları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 31 kamu personeli alım ilanını duyurdu! Başvuru şartları belli oldu - Resim : 2

BAŞVURU ŞARTLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başvuru detayları;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan  KamuPersoneli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak,
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),
 • Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuruda merak edilenler;

 • Adaylar, 28.11.2022-27.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgeleri ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
 • Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Yukarıda belirtilen alımı yapılacak kadrolarda istenilen bütün detaylar ilanda yayımlandığı gibi aktarılmıştır.

SONRAKİ HABER