Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı! Zabıta ve itfaiye kadrolarına 90 memur alımı yapılacak!

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden memur alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre açıktan atama yoluyla 90 memur alımı yapılacak. Adaylarda aranan genel şartlar ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı!  Zabıta ve itfaiye kadrolarına 90 memur alımı yapılacak!

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 90 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Zabıta ve itfaiye birimleri için yapılacak alımlarda KPSS P3 türü puan sırası esas alınacak. İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Kontenjan alım bilgisi

  • 50 Zabıta memuru (Erkek ve kadın, Lisans ve Ön Lisans mezunu)
  • 40 İtfaiye eri (Erkek, Ön Lisans mezunu)

Başvuru tarihleri ne zaman?

Adayar, 24 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında mesai günlerinde sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun" adresine şahsen müracaat ederek başvuracaklar.

SONRAKİ HABER