PTT personel alımı başladı mı? Sözlü ve yazılı sınavda hangi konular soruluyor?

2023 PTT personel alımı başvuruları pek çok kişi tarafından yakından takip edilirken, bu sene personel alımının yapılıp yapılmayacağı, genel şartlar ve sözlü- yazılı sınavda sorulan konular merak konusu oldu.

PTT personel alımı başladı mı? Sözlü ve yazılı sınavda hangi konular soruluyor?

2023 PTT personel alımı ilanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar da personel alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Peki, 2023 senesinde PTT personel alımı yapılacak mı? İşte haberin tüm detayları…

PTT personel alımı ilanı yayımlandı mı?

2023 PTT personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı ancak ilerleyen dönemlerde son gelişmeleri aktarıyor olacağız. Peki, sözlü ve yazılı sınavda hangi konular soruluyor? Genel olarak konular şu şekildedir:

Yazım kuralları, dil bilgisi, paragraf, sözel akıl yürütme, mantık ve sayısal akıl yürütme, temel yurttaşlık bilgileri, Türkiye coğrafyası, ölçe becerileri, güncel kültürel, sosyal ve ekonomik gibi çeşitli konulardan sorular sorulmaktadır.PTT personel alımı başladı mı? Sözlü ve yazılı sınavda hangi konular soruluyor?

Genel şartlar

2023 PTT personel alımı güncel şartları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz senelerde yayımlanan genel şartlar şu şekildedir:

  1. “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
  3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.
  5. Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  7. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  8. Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”
SONRAKİ HABER