Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu

Özel üniversiteler bugün tam zamanlı 5 farklı kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Araştırmalara göre en az 15 bin TL maaş verilecek. İlan detaylarında başvuru şartları belli oldu.

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinde göre, Kadir Has ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri 5 farklı kadroda öğretim üyesi alım yapacaklarını ilan etti.

Öğretim üyesi alım ilanında, bugün Kadir Has ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri var. Özel üniversiteler boş kontenjanlarında tam zamanlı Öğretim Üyesi alacak.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim üyesi alım ilanında, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 'Öğretim Üyesi' alacak. 

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu - Resim : 2

Başvurular online olarak üniversitenin web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ internet adresinde kabul edilecektir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir;

  • Özgeçmiş (YÖK formatlı),
  • Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır,
  • Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir,
  • Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
  • Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  • Kimlik belgesi,
  • 1 adet fotoğraf.

Yukarıda istenilen evraklar istenmektedir.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim üyesi alım ilanında, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu - Resim : 3

BAŞVURU ŞARTLARI

Özel üniversite 15 bin TL maaşla tam zamanlı personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu - Resim : 4

SON BAŞVURU TARİHİ

Son müracaat tarihi: 15 Aralık 2022'dir.

DİKKAT: İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

İhtiyaç duyulması halinde, adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversite Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Araştırmalara göre doktor öğretim üyesi en az 15 bin TL maaş almaktadır. İnternet adreslerinde elde edilen bilgiler odağında iddialara göre, mesleğine yeni başlayan öğretim üyelerine 15 bin TL maaş verildiği tahmin ediliyor.