Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 71 kamu personeli alacağı ilanı yayınladı. Merak edilen başvuru detayları belli oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Üniversite kamu personeli alım ilanında 4 farklı kadroda 71 kişi alacağını ilan etti. Şartlar, başvuru tarihi, istenilen belgeler açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alacak. Adayların ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile 'Başlıca Araştırma Eserini' belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet dijital dosyayı (5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.

Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital dosyayı (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.

Profesör ve Doçent adaylarının; fiziksel ek olarak Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu (0023) , Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (0034) ve ilanda belirtilen ek koşullara bağlı olarak Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullara Uygunluk Beyan Formunu (0109) bilgisayar ortamında 1 adet doldurarak dilekçe ekinde, Özgeçmiş ve Yayın listesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarda onaylı), imzalı puanlama listesini teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital ortamda dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD) ; tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

Müracaat edecek adaylar 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi'nde (belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Doktor Öğretim Üyesi adayları için 2022/31 no’lu, Profesör ve Doçent adayları için 2015/274 no’lu Yönerge geçerlidir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Öğretim üyesi alımında istenilen belgeler;

  • Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir,
  • Adayların Tıp Fakültesi için eğitici eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir,
  • Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünde ders vermek üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 85 (seksenbeş) puan almış olması gerekmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Resim : 2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Resim : 3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Resim : 4

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Resim : 5

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 12 bin TL maaşla 71 kamu personeli alım ilanı yayımlandı - Resim : 6

BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimidir.

Araştırmalara göre devlet üniversitelerinde öğretim üyeleri en az 12 bin TL maaş almaktadır. Elde edilen bilgilere göre, öğretim üyeleri 12 bin TL maaş alacağı tahmin ediliyor.

SONRAKİ HABER