MEB personel alımı yapıyor! 18-45 yaş arası başvuru yapabilir: KPSS şartı aranmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan yayımlandı ve personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu personel alımında KPSS şartı aranmayacağı aktarıldı.

MEB personel alımı yapıyor! 18-45 yaş arası başvuru yapabilir: KPSS şartı aranmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı işçi alımı yapacağını paylaştı ve personel alımında KPSS şartı aranmayacağı aktarıldı. Söz konusu ilana 18 - 45 yaş arası adayların başvuru yapabileceği belirtilerek personel alımının İŞKUR üzerinden yapılacağı bildirildi. 

ARANAN ŞARTLAR 

En az ilkokul mezunu en fazla ise önlisans mezunlarının başvurabileceği personel alımında kura çekimi yapılacağı belirtilerek söz konusu personel alımı için gerekli şartlar da ifade edildi. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği ifade edildi. İşte aranan şartlar:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını bitirmemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

En az ilköğretim, en çok Ön Lisans mezunu olmak,

Gaziemir ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

Arşiv araştırması olumlu olmak

Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi (Güvenlik) alımı için ilan tarihinden itibaren 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında Başvuru İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan istenilen belgelerin M.E.B. Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü İnsan kaynakları birimine (Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No: 7 Gaziemir/İZMİR), elden teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri kuruma zamanında teslim eden istekliler arasından Kura çekimi yapılacaktır. Belirtilen süre zarfında belgelerini teslim etmeyen veya yapılan inceleme neticesinde ilanda istenilen şartları sağlamayan adaylar kura çekimi için değerlendirmeye alınmayacaktır.

GEREKLİ BELGELER 

Söz konusu ilana başvuru yapacakların hazırlaması gereken evraklar da paylaşıldı. Bu belgeler olmadan başvuru olmayacağı ifade edildi:

1-Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

2-İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

3-En Az İlköğretim Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)


4-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- Geçerliliği Devam Eden Silahsız Özel Güvenlik Belgesi 6- Geçerliliği Devam Eden Silahsız Özel Güvenlik Kartı

7- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık raporu

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir)

9- Askerlik Durum Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

10- SGK. Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

11-Öncelik Durumu Bildirir Belge (öncelik hakkına sahip ise)

12-İşkura Başvuru yapıldığına dair belge

NOT: İstenilen evrakları verilen süre içerisinde(9-13 Şubat 2023) teslim etmeyen adaylar kuraya dahil edilmeyecek olup, bu adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

SONRAKİ HABER