Kültür ve Turizm Bakanlığı boş kadrolara 23 Sanatkar ve Uzman sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü Kayseri kuruluşuna 23 sanatkar ve uzman memur alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı boş kadrolara 23 Sanatkar ve Uzman sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı boş kadrolara 23 Sanatkar ve Uzman sözleşmeli personel alımı yapacak! Bakanlık, Kayseri'de sözleşmeli personel alım detaylarını açıkladı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları belli oldu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 'Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar' kapsamında, Sanatkar Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı boş kadrolara 23 Sanatkar ve Uzman sözleşmeli personel alımı yapacak!

BAŞVURU ŞARTLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri sözleşmeli personel alımı başvuru şartları;

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

STAJYER SANATÇI

Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden mezun olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE AMİRİ

Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya Tiyatro Bölümünden mezun olmak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

KONDÜVİT

Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak,

Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü açısından başarılı olmak.

SUFLÖR-SUFLÖZ

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalardan en az birisine sahip olmak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE IŞIKÇISI

Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak,

Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE MAKİNİSTİ

Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,

Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk körlüğü vs.),

Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek,

Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE TERZİSİ

Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi,

Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işverenkonumunda) olmak,

Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adayların başvurularını, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel MüdürlüğüKariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.

Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır.
Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş,

Sınav ilanının 'B- ÖZEL ŞARTLAR' başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.

Yukarıda istenilen bütün belge ve hususları karşılamayanlar başvuru yapamayacaktır.

SONRAKİ HABER