KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak! Meslek ve kriter şartı

Üniversite 5 farklı kadroda toplam 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak olan adayların dikkat etmesi gereken meslek ve kriter şartları detaylarıyla verildi. Alım ilanında aranan özellikler belli oldu.

KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak!

KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak! Meslek ve kriter şartı - KPSS sonuçları açıklanmasının ardından üniversiteler boş kadrolarına personel istihdam etmek üzere alım ilanlarını duyurmaya başladı. 11 bin 500 TL maaşla 6 farklı kadroda 11 kişi alınacak.

Yıl sonu gelmesiyle birlikte Türkiye'de yer alan özel ve devlet üniversiteleri bünyelerinde boş kontenjanlara belirli meslek ve kriter şartıyla alım ilanlarını detaylarıyla paylaştı. Aktarılan bilgiler odağında tahminlere göre en az 11 bin 500 TL maaş verilecek. Üniversitede alınacak personellerin meslek türleri araştırmalarda yer alan bilgilerde 11 bin 500 TL maaş aldıkları söyleniyor.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.  

Büro Personeli ve Destek Personeli unvanlarından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak! Meslek ve kriter şartı

KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak! Meslek ve kriter şartı - Resim : 2

KPSS'de 60 puan alanlara yeni alım açıldı! 11 bin 500 TL maaşla personel alımı yapacak! Meslek ve kriter şartı - Resim : 3

Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerararası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı şartları;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 • Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.),
 • Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında  Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir,
 • İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması.

İSTENİLEN BELGELER

Başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler;

 • Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adayların öz geçmişi,
 • Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
 • Çözümleyici ve Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
 • Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu. (Aile hekimi, sağlık ocağı, özel hastaneden alınan raporlar geçerli olacaktır.)

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 29 Kasım 2022 tarihinden sonraki 15 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİKKAT!

Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak kaydıyla, başarı sırasına göre alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağrılacaktır.

Büro Personeli ve Destek Personeli pozisyonları için KPSS başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak olup her pozisyonun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

SONRAKİ HABER