Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanacaklara 10 bin TL maaşla kamu personeli alım ilanı duyurdu!

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. Başvuru şartları belli oldu.

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanacaklara 10 bin TL maaşla kamu personeli alım ilanı duyurdu!

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanacaklara 10 bin TL maaşla kamu personeli alım ilanı duyurdu! - Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesine KPSS puanı ile 4 farklı kadro derecesinde kadın/erkek memur alımı gerçekleştirecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Lisans eğitim programı sonuçları açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediyelerde boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanacaklara 10 bin TL maaşla kamu personeli alım ilanı duyurdu!

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanacaklara 10 bin TL maaşla kamu personeli alım ilanı duyurdu! - Resim : 2

BAŞVURU ŞARTLARI

Selçuklu Belediyesi yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar belirlendi.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • 1 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Belgeleri, Başvuru Formu belediye kurumu veya resmi internet sitesi www.selcuklu.bel.tr  temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir;

 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • 1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı
  yalnızca bir Kadroya başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru detaylarının tamamı için tıklayınız.

Konya Selçuklu Belediyesi, 4 farklı kadro kademesine 10 memur alımı yapacak. Araştırmalara göre belediye bünyesinde yeni işe başlayan memurlara en az 10 bin TL maaş verildiği öğrenildi. Tahminler üzerine yeni başlayacak memurlara 10 bin TL maaş verileceği söyleniyor.

SONRAKİ HABER