Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak!

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden gelen duyuru sonrasında farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre ise boş pozisyonlar ve şartlar haberde yer alıyor.

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak!

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak! Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden gelen duyuru sonrasında farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre ise boş pozisyonlar ve şartlar haberde yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından paylaşılan ilanda şu ifadelere yer verildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak!

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak! - Resim : 2

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak! - Resim : 3

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak! - Resim : 4

Karabük Üniversitesi farklı alanlarda 58 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak! - Resim : 5

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen açıklamada iş tanımı ve şartlarına dair detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

 11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada personel alımına dair başvuru detayları, süresi ve ekranı açıklandı. İşte detaylar..

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır.

  • Başvuru Başlangıç : 26.09.2022 (Mesai Başlangıcı)
  • Başvuru Bitiş : 10.10.2022 (Mesai Bitimi)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen açıklamada başvuru için istenen evraklar da paylaşıldı.

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin edilebilir).

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler

SONRAKİ HABER