Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi boş kadrolara 20 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu personeli alım ilanını açıkladı. Boş kadrolara 20 memur alımı yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi boş kadrolara 20 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi boş kadrolara 20 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu! - KASKİ, 9 farklı kadroda alacağı 20 kamu personeli ilan detayları belli oldu. Başvuru şartları detayları belirlendi. 27 Kasım Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda merak edilen bütün sorular yanıt buldu.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, istihdam edilmek üzere, 'Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği' hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi boş kadrolara 20 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu!

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

 • Sınava girmek isteyen adaylar, www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.,
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

BAŞVURU TARİHİ

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 79 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde boş kadrolara yönelik 20 kamu personeli alım ilanı başvuru detayları yukarıda olduğu gibi aktarıldı. Merak edilen tüm sorular için belediye resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

SONRAKİ HABER