İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alıyor! 18 yaş üstü başvurabilir: İşte şartlar

Kamu kurumları İŞKUR üzerinden güncel personel alımlarını yayımlamaya devam ediyor. Gelen son habere göre İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. 18 yaş üstü adayların başvurabileceği personel alımında aranan şartlar açıklandı. İl Özel İdaresi personel alım şartları ..

İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alıyor! 18 yaş üstü başvurabilir: İşte şartlar

İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilana göre Bolu İl Özel İdaresi’ne ilk defa atanmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylardan KPSS puan şartının istendiği personel alımı için aranana şartlar ve başvuru süreci şu şekilde aktarıldı:

Bolu İl Özel İdaresi yayımladığı personel alımına ilişkin, “Bolu İl Özel İdaresi bünyesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi gereğince; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesini kullandı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 İlan edilen tekniker pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • • Türk Vatandaşı olmak,
 • • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.
 • • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER?

Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.boluozelidaresi.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • ● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • ● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
 • ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
 • ● KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • ● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeliBbulunmadığına dair beyan,
 • ● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar İdaremize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 05/06/2023 – 16/06/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri 08:30-17:30 içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • • İstenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresine ait info@boluozelidaresi.gov.tr mail adresine elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

ilanı incelemek ve başvuru yapmak için tıklayın

SONRAKİ HABER