Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alım ilanı yayınladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alım ilanı yayınladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre  merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. İlanda başvuru yapacak olan kişiler için gerekli olan şartlar ve detaylar yayınlandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

  • Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

  • Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,

  • Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak gerekmektedir. 

Başvuru yapacak olan adaylar için toplamda 300 kişinin çağırılacağı ilanda yazılı ve sözlü alımların gerçekleştirileceği duyuruldu. Girilecek olan yazılı sınav için gerekli olan konular şu şekildeydi;

YAZILI SINAV KONULARI 

Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

Maliye:

- Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

- Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

- Kamu Maliyesi

İktisat:

- Mikro ve Makro İktisat

- İktisadi Düşünceler Tarihi

- Para Teorisi ve Politikası

- Türkiye Ekonomisi

- Uluslararası İktisat

- Güncel Ekonomik Sorunlar

Hukuk:

- Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

- İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı

- Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları

- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

- Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

- Genel Muhasebe

- Temel Şirketler Muhasebesi

- Temel Maliyet Muhasebesi

- Mali Tablolar Analizi

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

Sözlü sınav ve yazılı sınav için gerekli olan başvuruların 12/12/2022 - 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı duyuruldu. 

SONRAKİ HABER