Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı!

Galatasaray Üniversitesi, 28 Kasım Resmi Gazete'de yayınladığı sözleşmeli bilişim personeli alım ilanında tüm detayları açıkladı.

Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı!

Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı! - Galatasaray Üniversitesi, 'Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı' ücret ödeyeceğini vurguladı. Tam zamanlı 1 kişi donanım ve ağ destek sorumlusu alınacak.

Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Galatasaray Üniversitesi, alım yapacağı bölüm ile ilgili istediği şartlar;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
  olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 • Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Donanım ve Ağ Destek Sorumlusu alımında istenilen özel şartları;

Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı! - Resim : 2

Galatasaray Üniversitesi 22 bin TL maaşla tam zamanlı bilişim personeli alımı ilanını yayınladı! - Resim : 3

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru tarihi, başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Başvuru Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Çırağan Caddesi
No: 36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Adayların başvuru için istenilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda istenilen genel ve özel başvuru şartlarını sağlayanlar ilan edim tarihinden itibaren gerekli yerlere başvuru yapabilir. Araştırmalara göre, aylık brüt sözleşme ücret tavanı en az 11 bin TL ve 2 katı verileceğine göre 22 bin TL maaş verileceği tahmin edilmektedir.

SONRAKİ HABER